Actueel met platform Monumententoezicht

Hoe blijft u als toezichthouder op de hoogte van juridische en technische ontwikkelingen die voor toezicht en handhaving van belang zijn? Het Platform Monumententoezicht behandelt actualiteiten en praktijkervaringen, vaak aan de hand van een thema. Met als uitgangspunt: voor en door toezichthouders.

Het Platform is een initiatief van de stichting ERM in samenwerking met de Federatie Grote Monumentengemeenten (FGM) en de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland (Ver BWT).

Het Platform komt twee keer per jaar bijeen. De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor gemeentelijke medewerkers en leidinggevenden die belast zijn met toezicht en handhaving bij gebouwde monumenten (BWT; erfgoed). Voor meer informatie neem contact met ons op.

Volgende bijeenkomst
De volgende bijeenkomst van het Platform Monumententoezicht vindt op 13 oktober 2021 plaats, het programma wordt z.s.m. bekend gemaakt.

Eerdere bijeenkomsten Platform Monumententoezicht

DatumThema/onderwerp
24 maart 2020Toezicht en verduurzaming monumenten
28 oktober 2020Wkb, vergunningvrij en de gemeentelijke rol bij monumentenzorg
16 maart 2020Bescherming en toezicht historische binnenruimte
30 oktober 2019Funderingsproblemen bij monumenten
13 maart 2019Vergunningvrij bij monumenten
31 oktober 2018De mogelijkheden van strafrecht
21 november 2017Toezicht in praktijk
22 maart 2017Monument en brand
4 oktober 2016Wat is monumentaal aan een monument?
15 maart 2016Planmatig toezicht
2 december 2015Monumenten en raad van state
11 mei 2015Verwaarlozing en onderhoudsplicht
Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Verduurzaming
richtlijnen
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Burgemeester van Reenensingel 101, 2803 PA Gouda, Tel: 085 - 486 24 80