Actueel met platform Monumententoezicht

Hoe blijft u als toezichthouder op de hoogte van juridische en technische ontwikkelingen die voor toezicht en handhaving van belang zijn? Het Platform Monumententoezicht behandelt actualiteiten en praktijkervaringen, vaak aan de hand van een thema. Met als uitgangspunt: voor en door toezichthouders.

Het Platform is een initiatief van de stichting ERM in samenwerking met de Federatie Grote Monumentengemeenten (FGM) en de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland (Ver BWT).

Het Platform komt twee keer per jaar bijeen. De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor gemeentelijke medewerkers en leidinggevenden die belast zijn met toezicht en handhaving bij gebouwde monumenten (BWT; erfgoed). Voor meer informatie neem contact met ons op.

Volgende bijeenkomst
De volgende bijeenkomst vindt waarschijnlijk plaats in het voorjaar van 2024.

Eerdere bijeenkomsten Platform Monumententoezicht

DatumThema/onderwerp
18 oktober 2023'Duurzame maatregelen en het beschermde stadsgezicht onder de omgevingswet'
30 november 2022'Brandpreventie, energietransitie, risico’s en de praktijk van monumenten'
6 april 2022'Zonnepanelen, installaties en monumenten'
13 oktober 2021‘Een goede restauratie, hoe dan?’
24 maart 2021Toezicht en verduurzaming monumenten
28 oktober 2020Wkb, vergunningvrij en de gemeentelijke rol bij monumentenzorg
16 maart 2020Bescherming en toezicht historische binnenruimte
30 oktober 2019Funderingsproblemen bij monumenten
13 maart 2019Vergunningvrij bij monumenten
31 oktober 2018De mogelijkheden van strafrecht
21 november 2017Toezicht in praktijk
22 maart 2017Monument en brand
4 oktober 2016Wat is monumentaal aan een monument?
15 maart 2016Planmatig toezicht
2 december 2015Monumenten en raad van state
11 mei 2015Verwaarlozing en onderhoudsplicht
Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80