Uitvoeren van een asbestinventarisatie

Praktijkimpressie: asbesthoudende leidingisolatie achter monumentale aftimmering. Praktijkimpressie: asbesthoudende leidingisolatie achter monumentale aftimmering.

Een asbest inventarisatie moet worden uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf.

Enkele tips bij het voorbereiden en uitvoeren van de asbestinventarisatie:

Zorg voor bouwhistorische gegevens

Voor het onderzoek is het van groot belang dat er historische gegevens beschikbaar zijn voor het inventarisatiebedrijf, zoals tekening, bestekken e.d.. Hiermee kan bij monumenten veel worden vastgesteld over de bouw, renovaties en de installaties. Ook een gesprek met (oud)eigenaren en/of medewerker(s) kan veel informatie opleveren over het pand.

Wees duidelijk over uw plannen. Uw plan bepaalt de omvang van de asbestinventarisatie

Van belang is om voor de start van de asbestinventarisatie duidelijkheid te geven over uw vervolgplannen. Deze bepalen ook de omvang van het onderzoek.

Hierbij valt te denken aan:

  • Alleen het verwijderen van de asbesthoudende bronnen in het pand.
    Hierbij wordt alleen onderzoek uitgevoerd naar asbest wat direct in het zicht aanwezig is.
  • Er wordt een renovatie uitgevoerd aan het pand waarbij de indeling wordt veranderd, vervangen van glas, of er wordt een deel aangebouwd waarbij een deel van de gevel gesloopt wordt./nHierbij wordt onderzoek gedaan naar asbest wat direct zichtbaar is en naar verborgen asbest. Hierbij worden destructieve handelingen uitgevoerd. Dit destructieve onderzoek is alleen nodig op locaties waar renovatiehandelingen worden uitgevoerd.
  • Een (deel van het) pand wordt gesloopt.
    Hierbij wordt al het directe zichtbare en het verborgen asbest in kaart gebracht. Dit zal worden uitgevoerd als (aan)gebouwde (gebouw)delen geheel gesloopt worden.

Planning

Het rapport heeft een geldigheid van 3 jaar

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80