Informatieblad registreren in het Restauratoren Register

In dit informatieblad kunt u als toekomstig RegisterRestaurator of als gebruiker van het Restauratoren Register meer informatie vinden over het landelijk Restauratoren Register op www.restauratorenregister.nl.

Gerelateerd nieuws

Op weg naar een Restauratorenregister

Informatiebijeenkomst Restauratoren Register - 23 februari 2019

Terugblik op de informatiebijeenkomst over het nieuwe Restauratoren Register

ERM bestuurslid Erik Jan Brans: ‘Er wordt steeds meer met de uitvoeringsrichtlijnen gewerkt’

Van kamer tot stad en van molen tot kathedraal

‘Restauratieladder is een mooi gespreksplaatje’

RestauratorenRegister aangevuld met ‘beschilderde oppervlakken historische binnenruimten’ (HB)

Natasha Herman: ‘CCvD brengt visies op roerend en onroerend erfgoed bijeen’

Monumentenbehoud en verduurzaming kunnen hand in hand gaan

Monumentenwacht aan de slag met signaleren verduurzamingsmogelijkheden

Speciale ERM-website voor technische aspecten verduurzaming monumenten

Thermografie brengt energieverlies in beeld

Maquette, samples en informatiebladen maken effecten verduurzaming tastbaar

Schouwen: nieuwe richtlijn helpt erfgoedmonitoring

Restauratie Jachtslot Mookerheide vereist erkende vakmensen

Molens zijn machines, die vragen om speciaal schilderwerk

Aansprakelijkheid en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

‘Restauratoren verdienen een register, als stap naar beroepsbescherming’

Ambacht van molenbouw hand in hand met digitalisering

Computers maken de jeugd warm voor timmerwerk

Gerelateerd

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Verduurzaming
richtlijnen
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Burgemeester van Reenensingel 101, 2803 PA Gouda, Tel: 085 - 486 24 80