Restauratievoegen gaat over veel meer dan een voeg zetten

In de Grote Kerk van Zwolle ontvingen op 16 december jl. elf voegers het diploma van de opleiding Restauratie Voegen. Door hun investering in restauratievakmanschap, dragen deze vaklieden en hun werkgevers bij aan het oplossen van het tekort aan vaklieden en het behoud van het restauratievakmanschap.


Zeven van de elf gediplomeerde Restauratie Voegers met hun diploma. Van links naar rechts vooraan: Jan Achterberg, Martijn van Berkel en Raymond Schut. Achteraan: Martin Kattekamp, Michael Bekink, Anne de Vries en Jotan Hoogeveen - foto René van den Burg

Er kan zoveel misgaan
Rob van Hees, voorzitter van het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit van ERM en emeritus hoogleraar Heritage & Technology feliciteerde de studenten met de woorden: ‘Bij restauratievoegwerk is kwaliteit van de voeger bij uitstek belangrijk. Er kan namelijk ontzettend veel misgaan met het voegwerk, wat doorwerkt in de hele gevel. Het kan bijna niet genoeg worden benadrukt hoe belangrijk het is dat je als voeger goed bent opgeleid en dat je moeite wilt doen om je de vakkennis eigen te maken. Een restauratievoeger moet goed kijken naar de situatie in de gevel, deze beoordelen en meedenken met de restauratiearchitect en -aannemer. Dan ben je als vakman of -vrouw op de bouwplaats goud waard.’

Stevig beroep op nieuwsgierigheid
Het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen ontwikkelde de opleiding in samenwerking met Gebouwschil Nederland en Voeggarant. De opleiding vraagt de nodige inzet van de studenten, zegt John van den Heuvel, NCE-opleidingscoördinator: ‘De opleiding doet een stevig beroep op de nieuwsgierigheid en de motivatie van de voegers. Het gaat om meer dan het zetten van een voeg. De restauratievoeger heeft theoretische kennis nodig over kwaliteit en over de uitvoeringsrichtlijn Historisch Voegwerk (URL 4006). Ook wordt ruim aandacht besteed aan restauratie-ethiek en aan bouwgeschiedenis. Het allerbelangrijkste wat de studenten leren in de opleiding Restauratie Voegen is eerst nadenken ‘wat heb ik voor me? Wat ga ik nou eigenlijk doen?’ Met de opleiding Restauratie Voegen krijgen de voegers theoretische bagage mee om bewust met historisch voegwerk om te gaan en het gesprek aan te kunnen gaan over wat wel en niet te doen.’

Student Jotan Hoogeveen is voeger bij Voegbedrijf Heldoorn en is door de opleiding anders gaan kijken naar historisch voegwerk: ‘Ik heb geleerd de kwaliteit van het werk te zien, wat goed is gedaan en helaas ook wat niet goed is gedaan. Ik weet nu ook wat ik moet doen om te zorgen dat mijn voegwerk in orde is.’ Op het YouTube kanaal van ERM is een interview met Jotan Hoogeveen te bekijken.

Gerelateerd nieuws

Gerelateerd

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80