Kleurhistorisch onderzoek (URL 2004)

Versie 1.0 - 17 juni 2016

beroepsgroep:

Kleuronderzoeker

werksoort:

Kleurhistorisch onderzoek

Werkzaamheden

Kleuren vormen een belangrijk onderdeel van historische gebouwen. Gebruikte materialen als bak- of natuursteen én schilderwerk bepalen de kleurstelling van een pand. In de loop van de tijd verandert die kleurstelling, door modegevoeligheid en door verwering. Terwijl de vroeger toegepaste olieverven tientallen keren overgeschilderd konden worden zonder verstikkend te werken, vragen veel moderne verfsystemen het kaal halen van houtwerk. Daarmee verdwijnt waardevolle informatie over oorspronkelijke kleuren.

Met tijdig kleuronderzoek kunnen deze worden achterhaald. Op het moment dat u uw pand in (andere) kleuren wilt laten schilderen of de verlagen wilt verwijderen, is het belangrijk dit onderzoek te laten uitvoeren. Met de resultaten kunt u een weloverwogen keuze maken voor historisch verantwoorde kleuren.

Een duurzaam resultaat

  • Deskundig kleurhistorisch onderzoek draagt bij aan een juiste waardenstelling
  • Een erkende onderzoeker beschikt over de juiste specifieke kennis en vaardigheden
  • Goed kleurhistorisch onderzoek doorloopt altijd 4 stappen om kwaliteit te borgen

Wat is belangrijk bij kleurhistorisch onderzoek?

1. Onderzoek dat past bij uw situatie

De URL beschrijft vier typen kleuronderzoek. Uw situatie bepaalt welke het meest geschikt is. Is alleen een globale indicatie van het verflagenpakket nodig (inventarisatie)? Of is er behoefte aan een verantwoorde kleurreconstructie van een of meerdere ruimtes mét een conserverings- of restauratievoorstel.

2. Goed onderzoek vraagt voorbereiding

Een kleuronderzoek begint met het vergaren van beschikbare informatie zoals bouwhistorische onderzoeken, publicaties, bestekken en tekeningen. In overleg met u wordt bekeken of en zo ja, waar oude verflagen mogen worden vrijgelegd. Een goede bereikbaarheid van de gevel is noodzakelijk: vaak bevinden resten van oude verflagen zich in moeilijk bereikbare hoekjes en sponningen.

3. Het resultaat

Het onderzoek brengt in beeld welke verflagen zijn aangetroffen. Het maakt ook onderscheid tussen grondverf en afwerkingslagen. Eventueel kan bekeken worden welke pigmenten zijn toegepast. Daarmee kan een verflaag globaal worden gedateerd en mogelijk worden gekoppeld aan een verbouwing. Zo kan ook worden voorkomen dat een 17de -eeuwse kleurstelling wordt aangebracht op een in de 19de eeuw aangepaste gevel.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80