Warm onthaal voor integraal informatiepakket voor verduurzaming

Docenten van het Nationaal Restauratie Centrum (NRC), het Gelders Restauratie Centrum (GRC) en vertegenwoordigers van Restauratiefonds/Erfgoedacademie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) maakten woensdag 8 december jl. als eersten kennis met het ERM-informatiepakket waarmee een antwoord kan worden gegeven op de vraag ‘HOE verduurzaam je een monument?


Veel waardering voor het informatiepakket, waaronder de maquette – foto ERM

Verduurzaming tastbaar en zichtbaar
Met financiële steun van de RCE heeft ERM een fysiek en digitaal pakket samengesteld dat specifiek is gericht op de verduurzamingprofessionals – en de docenten voor de professionals in opleiding. Het motto hierbij is: niets inspireert iemand zo effectief als het zien en kunnen vasthouden van de te gebruiken modellen en materialen. Daarmee wordt ‘een ingreep in het monument’ tastbaar en zichtbaar.

De docenten, te gast bij het NRC in Amersfoort, toonden zich enthousiast over de combinatie van een aantal fysieke lesmaterialen en aanvullende digitale informatie. Zo bevat het pakket een maquette in een schaal van 1 op 20 van een opengewerkt rijksmonumentaal woonhuis in Delft. De woning is fictief (ten behoeve van kennisoverdracht) voorzien van allerlei isolatie-maatregelen (dak-, venster, gevel- en vloer) en van een uitbouw. De laagsgewijze opbouw van de maatregelen is in de maquette zichtbaar gemaakt. Zodoende ontstaat een realistisch beeld van isolatietoepassingen in de praktijk. Het informatiepakket bevat verder monsters en doorsnedes van alle voor monumenten geschikte isolatiematerialen en folies. Zij zijn ieder voorzien van een QR-code met een link naar zogenoemde Prestatiebladen met materiaalkenmerken op de website www.verduurzamingsrichtlijnen.nl. Naast die Prestatiebladen bevat de site ook een digitaal model van de maquette met een groot aantal bouwkundige details.

Het pakket bevat onder andere doorsnedes, monsters van isolatiematerialen en prestatiebladen – foto ERM

Cursussen
De docenten gaan het informatiepakket inzetten bij diverse cursussen van NCE en GRC. ‘Denk bijvoorbeeld aan de MBO-4 opleiding Middenkaderfunctionaris Restauratie’, vertelt Klaas Boeder, ‘de NRC cursus verduurzaming en in een nieuw initiatief, de Erfgoedschool. Daarin worden keuze-delen aangeboden, bijvoorbeeld verduurzaming. Dit informatiepakket wordt daarin het kristallisatiepunt.’

Blijvend in ontwikkeling
De website blijft in ontwikkeling: zo wordt de nu al bestaande samenhang met het Restauratiebestek binnenkort uitgebreid met een calculatiemogelijkheid. Ook de resultaten van een nu lopend praktijkonderzoek naar bouwfysische aspecten van het isoleren van woonhuismonumenten worden in de site verwerkt. Zie: www.verduurzamingsrichtlijnen.nl.

Gerelateerd nieuws

Advies verduurzaming monumenten verduidelijkt

NIEUW: duurzaamerfgoed.nl, samen op weg naar toekomstbestendig erfgoed

Nieuw duurzaam leven voor boerderij

Praktijkervaringen met verduurzaming bij Café Laros in Velp

Joost Kreuger: ‘Vernieuwde richtlijn voor rieten daken nu ook gericht op isolatie’

Video’s tonen mogelijkheden op verduurzaming van monumenten

Video's ‘Monument van morgen’

Monumentenbehoud en verduurzaming kunnen hand in hand gaan

Monumentenwacht aan de slag met signaleren verduurzamingsmogelijkheden

Bijeenkomst Platform Monumententoezicht: Toezicht en verduurzaming van monumenten

Speciale ERM-website voor technische aspecten verduurzaming monumenten

Monument van Morgen: er kan meer dan u denkt

Thermografie brengt energieverlies in beeld

Verduurzaming met glas onderdeel ERM richtlijn 4002

Bemalen en monumenten: een combinatie die aandacht vraagt

Schouwen: nieuwe richtlijn helpt erfgoedmonitoring

‘Verduurzaming vereist een samenwerking als bij het droogmalen van de Beemster’

Impressie webinar Duurzame daken

Digitale Erfgoedloketfair - 3 juni 2021

Rheden verduurzaamt met Maatwerk voor Monumenten

Isoleren van monumenten: wetenschap en praktijk ontmoeten elkaar in onderzoek

Verduurzaming in de praktijk - 12 april in ‘s-Hertogenbosch

Kennisbijeenkomst op 27 september 2022: Verduurzaming Kazerne Dirk

‘Verduurzaming Groot Tuighuis – een mooie grote opgave’

Periodebericht concept-rapportage 'praktijkonderzoek na-isoleren woonhuismonumenten'

Impressie kennisbijeenkomst verduurzaming in de praktijk - 27 september 2022

Vakbeurs Monument 2023 heeft verduurzaming als thema

Verduurzamer voor zeven Amersfoortse monumenten gezocht!

Nieuwe versie URL 4002 Glas-in-lood-panelen

Nu ook informatie dampremmende en waterkerende folies beschikbaar

Impressie bijeenkomst Platform Monumententoezicht - 18 oktober 2023

Nieuw kader Rijksdienst geeft handvatten voor duurzaamheidskeuzes

Bijeenkomst 'Verduurzaming in de praktijk' - 8 februari 2024

Verduurzaming vindt plek in het Restauratiebestek

Isoleren is ventileren

Maquette, samples en informatiebladen maken effecten verduurzaming tastbaar

Verduurzaming brandweerkazerne Dirk

Gerelateerd

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80