‘Verduurzaming Groot Tuighuis – een mooie grote opgave’

‘Erfgoed draagt in belangrijke mate bij aan het welbevinden van mensen’, stelde wethouder Huib van Olden vast, in ’s-Hertogenbosch onder andere verantwoordelijk voor het cultureel erfgoed van de stad. ‘En omdat mensen verduurzaming ook belangrijk vinden, en steeds meer oog krijgen voor de toekomst van onze aarde, moeten we onze monumenten ook verduurzamen. In een prachtig voorbeeld daarvan heet ik u namens de gemeente van harte welkom: het Groot Tuighuis’.

Klik hier voor de volledige impressie van deze bijeenkomst.

Presentaties


Meer deelnemers pasten niet in de zaal – foto ERM

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Burgemeester van Reenensingel 101, 2803 PA Gouda, Tel: 085 - 486 24 80