Verduurzaming brandweerkazerne Dirk

Kort na de zomer verzorgt ERM opnieuw een praktijkbijeenkomst over verduurzaming. Dan is de oudste, nog in functie zijnde brandweerkazerne Dirk, aan de Honthorstraat in Amsterdam, de hoofdrolspeler. Dit rijksmonument, in de stijl van het Rijksmuseum, wordt met veel zorg gerestaureerd en gemoderniseerd door koninklijke Woudenberg. Zo worden mooie gemetselde muren met ornamenten van achter een stuclaag vandaag gehaald.

Houd de website in de gaten voor de datum!


Kazerne Dirk – foto Brandweer Amsterdam Amstelland

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80