Opleving ommuurde moestuinen

We kunnen in Nederland spreken van een opleving van de historische moestuin, een trend die in Frankrijk en Engeland al langer zichtbaar is. Hoewel nutstuinen een essentieel onderdeel van de cultuur op landgoederen en buitenplaats waren, zijn deze onderdelen van historische tuinen en buitenplaatsen in het nabije verleden onderbelicht gebleven. Moes- en fruittuinen kunnen tegenwoordig een belangrijke rol spelen om te laten zien waar voedsel vandaan komt en hoe het verbouwd wordt. In Zuid-Holland, met nog weinig moestuinen bij landgoederen en buitenplaatsen, werd al door particulieren initiatief genomen om te onderzoeken of er meer kansen zijn. Het Erfgoedhuis Zuid-Holland heeft nu samen met de provincie een onderzoekproject naar historische moestuinen mogelijk gemaakt. Ook kwekerijen worden meegenomen. Voorheen was de eigen opkweek van perkgoed en bomen de gewoonste zaak van de wereld. Nu is het zeldzaam. Zo zijn de linden op Huis te Manpad in Heemstede kortgeleden vervangen door stekken van de aanwezige historische lindebomen. Een prachtig voorbeeldproject. Lees verder.


Ommuurde moestuin Buitenplaats Berbice, Voorschoten – foto Hennes Claassen

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80