Opleving ommuurde moestuinen

We kunnen in Nederland spreken van een opleving van de historische moestuin, een trend die in Frankrijk en Engeland al langer zichtbaar is. Hoewel nutstuinen een essentieel onderdeel van de cultuur op landgoederen en buitenplaats waren, zijn deze onderdelen van historische tuinen en buitenplaatsen in het nabije verleden onderbelicht gebleven. Moes- en fruittuinen kunnen tegenwoordig een belangrijke rol spelen om te laten zien waar voedsel vandaan komt en hoe het verbouwd wordt. In Zuid-Holland, met nog weinig moestuinen bij landgoederen en buitenplaatsen, werd al door particulieren initiatief genomen om te onderzoeken of er meer kansen zijn. Het Erfgoedhuis Zuid-Holland heeft nu samen met de provincie een onderzoekproject naar historische moestuinen mogelijk gemaakt. Ook kwekerijen worden meegenomen. Voorheen was de eigen opkweek van perkgoed en bomen de gewoonste zaak van de wereld. Nu is het zeldzaam. Zo zijn de linden op Huis te Manpad in Heemstede kortgeleden vervangen door stekken van de aanwezige historische lindebomen. Een prachtig voorbeeldproject. Lees verder.


Ommuurde moestuin Buitenplaats Berbice, Voorschoten – foto Hennes Claassen

Gerelateerd nieuws

Eerste certificaat groen erfgoed voor Debie & Verkuijl

Groen erfgoed vraagt om meer kennis en richtlijnen

Zaltbommel kiest voor planmatig herstel van groen erfgoed

Natuurmonumenten borgt groen én cultureel erfgoed

Zorg en onderhoud voor groene erfgoed gaan waarderen

Groen Erfgoed en de SIM, van historie naar toekomst

Geheugen van het ontworpen landschap

Stadswerk mede-initiator Netwerk Groen Erfgoed Gemeenten

Eerste bijeenkomst Netwerk Groen Erfgoed Gemeenten - 24 november

Ode aan historische berceaus

Opvolging Liesbeth Missel bij Speciale Collecties WUR

Cursus Groen Erfgoed Hogeschool Utrecht

‘De richtlijnen dragen bij aan de ó zo noodzakelijke kennisborging’

Eerste bijeenkomst Netwerk Groen Erfgoed Gemeenten

Eerste bijeenkomst Netwerk Groen Erfgoed Gemeenten - 7 april 2022

Erfgoedhoveniers gaan op voor ERM-certificatie

Actualisatie Richtlijn Tuinhistorisch Onderzoek

9 februari: Gecombineerd platform Kleurhistorie en Groen erfgoed - Veenhuizen

Waar theorie en praktijk samenkomen: begraafplaats Daalseweg in Nijmegen

2e netwerkdag Groen Erfgoed Gemeenten - 6 oktober 2023

Gerelateerd

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80