Eerste bijeenkomst Netwerk Groen Erfgoed Gemeenten - 24 november

Stadsparken en plantsoenen zijn de levensaders van de steeds dichter bebouwde stad. Het belang van de groene ruimte is maatschappelijk en politiek dan ook meer in de publieke belangstelling gekomen. Lukt het om ondanks het intensieve gebruik van monumentale parken, het scala aan functies en de vraag naar veiligheid, ook de cultuurhistorische waarden overeind te houden? Lees verder.

Helaas hebben we vanwege de nieuw afgekondigde Corona-maatregelen moeten besluiten om de bijeenkomst uit te stellen naar het voorjaar van 2022.


Park Vreugd en Rust, Voorburg, een van de parken die meedeed in het onderzoek - foto: Ruurd van Donkelaar

Gerelateerd nieuws

Gerelateerd

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80