Eerste certificaat groen erfgoed voor Debie & Verkuijl

Debie & Verkuijl is als eerste hoveniersbedrijf landelijk gecertificeerd voor haar kennis op het gebied van groen erfgoed. Het bedrijf heeft zich gespecialiseerd in hovenierswerkzaamheden bij historische tuinen, parken, landgoederen en buitenplaatsen. Debie & Verkuijl werkt daarbij volgens de ERM-richtlijnen URL 6010 en BRL 6000. Hobéon verzorgde de certificering.


Het team van Debie en Verkuijl dat is gecertificeerd voor groen erfgoed – bron: eigen foto

ERM stelde voor hovenierswerk van historische tuinen en parken een beoordelingsrichtlijn (BRL 6000) en een uitvoeringsrichtlijn (URL 6010) op. Dat gebeurde in nauwe samenspraak met uitvoerenden, de overheid en opdrachtgevers uit dit vakgebied. De BRL geeft richtlijnen voor de eisen aan de organisatie en de certificering, de URL omschrijft de eisen aan het hovenierswerk. Een belangrijk onderdeel van de richtlijnen is de restauratieladder, een hulpmiddel bij het maken van keuzes in het onderhouds- en restauratieproces. Zie ook www.groenerfgoedzorg.nl.

Patricia Debie en Paul Verkuijl (1965 – 2018) hebben samen de eerste stappen gezet om binnen de vakwereld een onafhankelijke kwaliteitsborging voor onderhoud en restauratie van groen erfgoed te garanderen. Uit dit initiatief zijn onder andere de Vereniging van Erfgoedhoveniers en de Vakgroep Groen Erfgoed ontstaan.

Gerelateerd nieuws

Groen erfgoed vraagt om meer kennis en richtlijnen

Zaltbommel kiest voor planmatig herstel van groen erfgoed

Natuurmonumenten borgt groen én cultureel erfgoed

Zorg en onderhoud voor groene erfgoed gaan waarderen

Groen Erfgoed en de SIM, van historie naar toekomst

Geheugen van het ontworpen landschap

Opleving ommuurde moestuinen

Stadswerk mede-initiator Netwerk Groen Erfgoed Gemeenten

Eerste bijeenkomst Netwerk Groen Erfgoed Gemeenten - 24 november

Ode aan historische berceaus

Opvolging Liesbeth Missel bij Speciale Collecties WUR

Cursus Groen Erfgoed Hogeschool Utrecht

‘De richtlijnen dragen bij aan de ó zo noodzakelijke kennisborging’

Eerste bijeenkomst Netwerk Groen Erfgoed Gemeenten

Eerste bijeenkomst Netwerk Groen Erfgoed Gemeenten - 7 april 2022

Erfgoedhoveniers gaan op voor ERM-certificatie

Actualisatie Richtlijn Tuinhistorisch Onderzoek

9 februari: Gecombineerd platform Kleurhistorie en Groen erfgoed - Veenhuizen

Waar theorie en praktijk samenkomen: begraafplaats Daalseweg in Nijmegen

2e netwerkdag Groen Erfgoed Gemeenten - 6 oktober 2023

Actualisatie Richtlijn Tuinhistorisch Onderzoek van start

Gerelateerd

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80