Actualisatie Richtlijn Tuinhistorisch Onderzoek

Het is inmiddels tien jaar geleden dat de Richtlijnen Tuinhistorisch Onderzoek en Waardestelling zijn opgesteld. Initiatiefnemers hiervoor in 2012 waren het College van Rijksadviseurs/Rijksadviseur Cultureel Erfgoed, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, De Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, het Nationaal Restauratiefonds en het Nationaal Groenfonds. In 2013 zijn de Richtlijnen onder beheer van Stichting ERM gekomen (URL 6001).

De richtlijnen worden inmiddels breed in het vakgebied gehanteerd. Het uitvoeren van een tuinhistorisch onderzoek en waardestelling conform deze richtlijnen is in veel gevallen een voorwaarde bij vergunningverlening voor herstel en restauratie van groen erfgoed.


Buitenplaats Beeckesteijn in Velsen. – foto: Ruurd van Donkelaar

De Vakgroep Groen Erfgoed (VGE), als vertegenwoordiger van de groen erfgoed onderzoekers en planvormers, heeft in 2020 een commissie ingesteld om een inventarisatie onder de leden uit te voeren naar een eventuele actualisatie van de Richtlijn Tuinhistorisch onderzoek (URL 6001). Deze commissie bestond uit enkele leden van de vakgroep en enkele betrokkenen uit het werkveld waaronder de opstellers van de huidige richtlijnen. Het advies van deze commissie is door de VGE aangeboden aan Stichting ERM met het verzoek om een actualisatie van de richtlijnen te overwegen.

Raakvlakken
Afgelopen maand heeft de CCvD (Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit) van ERM een projectplan hiertoe vastgesteld zodat er groen licht is om aan de actualisatie te beginnen. De geactualiseerde richtlijn heeft veel raakvlakken met de andere groene ERM-richtlijn Hovenierswerk Historische tuinen en parken (URL 6010) en met verschillende andere URL's waar deze betrekking hebben op monumentale bouwkundige elementen in groen erfgoed zoals hekwerken, prielen en cementrustiek. Ook is er een duidelijke relatie met de Richtlijn Bouwhistorisch onderzoek (URL 2007) die op dit moment wordt geactualiseerd en met de Richtlijn Kleurhistorisch Onderzoek (URL 2004).

Begeleidingscommissie
Ter voorbereiding wordt een begeleidingscommisie ingesteld met vertegenwoordigers van organisaties uit het werkveld zoals opdrachtgevers, onderzoekers en overheden. Organisaties die hieraan willen deelnemen kunnen zich melden bij Stichting ERM.

Kijk hier van de aankondiging voor het Platform Kleur en Groen.

Contactpersoon: Ruurd van Donkelaar, ruurd.vandonkelaar@stichtingerm.nl

Gerelateerd nieuws

Eerste certificaat groen erfgoed voor Debie & Verkuijl

Groen erfgoed vraagt om meer kennis en richtlijnen

Zaltbommel kiest voor planmatig herstel van groen erfgoed

Natuurmonumenten borgt groen én cultureel erfgoed

Zorg en onderhoud voor groene erfgoed gaan waarderen

Groen Erfgoed en de SIM, van historie naar toekomst

Geheugen van het ontworpen landschap

Opleving ommuurde moestuinen

Stadswerk mede-initiator Netwerk Groen Erfgoed Gemeenten

Eerste bijeenkomst Netwerk Groen Erfgoed Gemeenten - 24 november

Ode aan historische berceaus

Opvolging Liesbeth Missel bij Speciale Collecties WUR

Cursus Groen Erfgoed Hogeschool Utrecht

‘De richtlijnen dragen bij aan de ó zo noodzakelijke kennisborging’

Eerste bijeenkomst Netwerk Groen Erfgoed Gemeenten

Eerste bijeenkomst Netwerk Groen Erfgoed Gemeenten - 7 april 2022

Erfgoedhoveniers gaan op voor ERM-certificatie

9 februari: Gecombineerd platform Kleurhistorie en Groen erfgoed - Veenhuizen

Waar theorie en praktijk samenkomen: begraafplaats Daalseweg in Nijmegen

2e netwerkdag Groen Erfgoed Gemeenten - 6 oktober 2023

Actualisatie Richtlijn Tuinhistorisch Onderzoek van start

Gerelateerd

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80