Erfgoedhoveniers gaan op voor ERM-certificatie

Erfgoedhoveniers zijn gespecialiseerd in hovenierswerkzaamheden bij historische tuinen, parken, landgoederen en buitenplaatsen. ‘Maar hoe borgen wij het werken in, en aan het historisch groen, en hoe borgen wij onze eigen kennis daarover? Die twee vragen deden meerdere Erfgoedhoveniers besluiten om op te gaan voor certificering’, vertelt Arno Hoefakker, die hierin het initiatief nam.


Hoveniers aan het werk bij het Muiderslot – foto Hoefakker

Werken volgens Uitvoeringsrichtlijn URL 6010
‘Wat we als erfgoedhoveniers delen is liefde voor het historisch groen’, zegt Arno Hoefakker. Het gaat daarbij niet alleen om beplantingen, maar ook om parkobjecten, het aangebracht reliëf (glooiingen en dergelijke), waterpartijen en paden. Ze zijn in het verleden door mensen aangelegd. Het zijn onze getuigen van de steeds veranderende relatie tussen mens en natuur. En dus is zijn in De Bilt gevestigde bedrijf Hoefakker, net als een vijftiental andere bedrijven, betrokken lid van de Vereniging van Erfgoedhoveniers. ‘We werken dus ook allemaal volgens de Uitvoeringsrichtlijn 6010 Hovenierswerk historische tuinen en parken.’
‘Dit vereist onder andere dat we deskundig zijn ten aanzien van bijvoorbeeld de bijzonderheden en geschiedenis van de groenaanleg waarin wij werken. We werken binnen de traditie en de eigenheid van iedere plek en houden rekening met de continuïteit in het beheer. Wat we doen documenteren we en we stellen dit beschikbaar aan de opdrachtgever. Wat van belang is voor de instandhouding van het groen erfgoed op de lange termijn’.


Onderhoud van groen erfgoed vergt specifieke kennis – foto Hoefakker

Grote meerwaarde certificering
Om die kunde en kennis meer uit te gaan dragen nam Arno Hoefakker het voortouw om, samen met enkele andere hoveniersbedrijven, op te gaan voor het ERM-Certificaat voor Groen Erfgoed. Hij volgt daarmee Debie & Verkuijl dat deze stap eerder zette. Dit doet hij samen met Reijm Hoveniers, Groenpartners, GreenM2, ‘en hopelijk sluiten zich nog enkele zich hierbij aan’. Het is een best arbeidsintensief proces, weet hij. ‘Maar de meerwaarde is groot’, stelt hij vast. ‘Voorop staat dat het onderhoud en herstel van groen erfgoed echt specifieke kennis van de toepassing van (plant)materialen en werkwijzen vereist. Dat is onze “drive”. Dat willen we uitdragen en daarmee herkenbaar zijn’. ‘Ook spelen we met de certificering beter in op de behoeften van opdrachtgevers. Door het ERM-certificaat weten ze dat we werken volgens afspraken die gemaakt zijn over het leveren van kwalitatief goed werk en over het borgen van die kwaliteit. Ook is voor een aantal opdrachtgevers ERM-certificering een voorwaarde bij de aanbesteding van projecten of het aanvragen van subsidies.’


Kennis behouden en doorgeven aan volgende generaties – foto Hoefakker

Gerelateerd nieuws

Eerste certificaat groen erfgoed voor Debie & Verkuijl

Groen erfgoed vraagt om meer kennis en richtlijnen

Zaltbommel kiest voor planmatig herstel van groen erfgoed

Natuurmonumenten borgt groen én cultureel erfgoed

Zorg en onderhoud voor groene erfgoed gaan waarderen

Groen Erfgoed en de SIM, van historie naar toekomst

Geheugen van het ontworpen landschap

Opleving ommuurde moestuinen

Stadswerk mede-initiator Netwerk Groen Erfgoed Gemeenten

Eerste bijeenkomst Netwerk Groen Erfgoed Gemeenten - 24 november

Ode aan historische berceaus

Opvolging Liesbeth Missel bij Speciale Collecties WUR

Cursus Groen Erfgoed Hogeschool Utrecht

‘De richtlijnen dragen bij aan de ó zo noodzakelijke kennisborging’

Eerste bijeenkomst Netwerk Groen Erfgoed Gemeenten

Eerste bijeenkomst Netwerk Groen Erfgoed Gemeenten - 7 april 2022

Actualisatie Richtlijn Tuinhistorisch Onderzoek

9 februari: Gecombineerd platform Kleurhistorie en Groen erfgoed - Veenhuizen

Waar theorie en praktijk samenkomen: begraafplaats Daalseweg in Nijmegen

2e netwerkdag Groen Erfgoed Gemeenten - 6 oktober 2023

Actualisatie Richtlijn Tuinhistorisch Onderzoek van start

Gerelateerd

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80