9 februari: Gecombineerd platform Kleurhistorie en Groen erfgoed - Veenhuizen

Veenhuizen is niet zomaar een dorp. Het is een van de zeven Koloniën van Weldadigheid die in Nederland en België zijn gelegen en sinds 2021 UNESCO Werelderfgoed zijn. Om eigenaren en beheerders te ondersteunen bij onderhoud en restauratie is er veel onderzoek gedaan. Dit heeft geresulteerd in een handboek voor onderhoud: Kleur Veenhuizen.

In dit gecombineerde platform komen de onderzoeken van landschap, gebouwen en kleurgebruik in samenhang aan bod. Ook de betekenis van de Koloniën als werelderfgoed krijgt de aandacht. Deze bijeenkomst is alleen fysiek bij te wonen en wordt niet online aangeboden. Aanmelden is verplicht.

Er zijn onder meer voordrachten van landschapsarchitect en bouwhistoricus Erik Blok, architect Jan van den Burg, bouwhistoricus Suzanne Fischer en Siteholder UNESCO Werelderfgoed Koloniën van Weldadigheid, Wendy Schutte.

Het hele programma en meer informatie is te vinden via de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.


Foto: Wikimedia

Gerelateerd nieuws

Gerelateerd

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80