9 februari: Gecombineerd platform Kleurhistorie en Groen erfgoed - Veenhuizen

Veenhuizen is niet zomaar een dorp. Het is een van de zeven Koloniën van Weldadigheid die in Nederland en België zijn gelegen en sinds 2021 UNESCO Werelderfgoed zijn. Om eigenaren en beheerders te ondersteunen bij onderhoud en restauratie is er veel onderzoek gedaan. Dit heeft geresulteerd in een handboek voor onderhoud: Kleur Veenhuizen.

In dit gecombineerde platform komen de onderzoeken van landschap, gebouwen en kleurgebruik in samenhang aan bod. Ook de betekenis van de Koloniën als werelderfgoed krijgt de aandacht. Deze bijeenkomst is alleen fysiek bij te wonen en wordt niet online aangeboden. Aanmelden is verplicht.

Er zijn onder meer voordrachten van landschapsarchitect en bouwhistoricus Erik Blok, architect Jan van den Burg, bouwhistoricus Suzanne Fischer en Siteholder UNESCO Werelderfgoed Koloniën van Weldadigheid, Wendy Schutte.

Het hele programma en meer informatie is te vinden via de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.


Foto: Wikimedia

Gerelateerd nieuws

Eerste certificaat groen erfgoed voor Debie & Verkuijl

Groen erfgoed vraagt om meer kennis en richtlijnen

Zaltbommel kiest voor planmatig herstel van groen erfgoed

Natuurmonumenten borgt groen én cultureel erfgoed

Zorg en onderhoud voor groene erfgoed gaan waarderen

Groen Erfgoed en de SIM, van historie naar toekomst

Geheugen van het ontworpen landschap

Opleving ommuurde moestuinen

Stadswerk mede-initiator Netwerk Groen Erfgoed Gemeenten

Eerste bijeenkomst Netwerk Groen Erfgoed Gemeenten - 24 november

Ode aan historische berceaus

Opvolging Liesbeth Missel bij Speciale Collecties WUR

Cursus Groen Erfgoed Hogeschool Utrecht

‘De richtlijnen dragen bij aan de ó zo noodzakelijke kennisborging’

Eerste bijeenkomst Netwerk Groen Erfgoed Gemeenten

Eerste bijeenkomst Netwerk Groen Erfgoed Gemeenten - 7 april 2022

Erfgoedhoveniers gaan op voor ERM-certificatie

Actualisatie Richtlijn Tuinhistorisch Onderzoek

Waar theorie en praktijk samenkomen: begraafplaats Daalseweg in Nijmegen

2e netwerkdag Groen Erfgoed Gemeenten - 6 oktober 2023

Actualisatie Richtlijn Tuinhistorisch Onderzoek van start

Gerelateerd

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80