Schade aan steenachtige materialen

Identificatie met MDCS (Monument Diagnose en Conservering Systeem).

'Wat is de schade, wat is de oorzaak en hoe los ik het op?' Het zijn drie verschillende vragen die – voor een goede aanpak - apart gesteld en beantwoord moeten worden. En dat vraagt veel kennis van materialen en van de manier waarop schade ontstaat. Om de monumentenwacht-inspecteur, monumentenadviseur en restauratieaannemer te ondersteunen bij het beantwoorden van de eerste 2 vragen bij steenachtige materialen (natuursteen, baksteen, pleister en mortel) is een waaier opgesteld.

De waaier 'Schade aan steenachtige materialen' is gebaseerd op het Monument Diagnose en Conservering Systeem (MDCS) van TNO, TU Delft en de RCE. Het MDCS is onderdeel van de website Monumentenkennis.nl. Hierin is veel wetenschappelijk onderzoek van de laatste decennia verwerkt. De waaier maakt die wetenschappelijke kennis praktisch toepasbaar. De waaier bevat een groot aantal foto’s met daarbij een korte tekst. De tekst bevat een beschrijving van schadetypen en mogelijke oorzaken van de schade. Deze handzame uitgave is dient ter ondersteuning van de uitvoeringsrichtlijnen van ERM. De tekst is samengesteld door Silvia Naldini (TU Delft).

De waaier is kosteloos te bestellen bij de stichting ERM, maar een bijdrage wordt wel op prijs gesteld. Bij meer dan 3 exemplaren wordt vanaf het vierde exemplaar 4,50 euro per stuk (excl. BTW) in rekening gebracht.

U kunt de waaier ook downloaden.

DOWNLOADEN

de heer
mevrouw
ik ontvang graag de ERM nieuwsbrief

* verplicht

Gerelateerd nieuws

Digitaal scheuren detecteren; tot in detail

Toolkit voor Eigenaren van een Modern Huis

Richtlijn Historisch schilderwerk geheel herzien

ERM bestuurslid Arno Boon: 'Ook aan opdrachtgevers zijn kwaliteitseisen te stellen'

Hoe gaan we om met historisch beton?

Voorkom brand in haard of schoorsteenkanaal

Joost Kreuger: ‘Vernieuwde richtlijn voor rieten daken nu ook gericht op isolatie’

Infobladen: een ERM-richtlijn op één A-4

Gebouwd voor 1960? Kans op loden waterleidingen!

Bemalen en monumenten: een combinatie die aandacht vraagt

Restauratie Jachtslot Mookerheide vereist erkende vakmensen

Molens zijn machines, die vragen om speciaal schilderwerk

‘Restauratoren verdienen een register, als stap naar beroepsbescherming’

Natuursteen herstellen is vooral de schade-oorzaak aanpakken

Achtste editie Vlaams-Nederlandse Natuursteendagen over complexe binnenstedelijke projecten

‘Restauratieladder is een mooi gespreksplaatje’

Platform Monumententoezicht 'Bescherming en toezicht historische binnenruimten'- 11 maart 2020

Monumentenbehoud en verduurzaming kunnen hand in hand gaan

Monumentenwacht aan de slag met signaleren verduurzamingsmogelijkheden

Gerelateerd

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80