Digitaal scheuren detecteren; tot in detail

Opdrachtgevers en hun adviseurs hebben baat bij zo exact mogelijke gegevens van de bouwkundige staat van hun monument. Met zeer scherpe en gedetailleerde foto’s, die vervolgens worden omgezet in een gedigitaliseerde maatvaste tekening, is scheurvorming in metselwerk uiterst precies in beeld te brengen. Objectief en 100 procent betrouwbaar. Een techniek die voorheen alleen voor beton kon worden toegepast, is nu ook beschikbaar voor monumentaal metselwerk, vertelt Jeroen Kruithof van Asset Hub.


Analyse resultaat van circa 10 meter kademuur, waarvoor 45 foto’s zijn gecombineerd. Vervolgens is dat beeld geanalyseerd – beeld Asset Hub

Uiterst scherpe beelden
Monumenten fotograferen is al eeuwen populair. Met een camera, bijvoorbeeld gehangen aan een drone, een kerktoren in zeer hoge resolutie vastleggen, is pas van zeer recente datum. TNO ontwikkelde een techniek om die zeer fijne beelden, 3 tot 5 pixels per millimeter, om te kunnen zetten in een digitale tekening waarmee de conditie van een bakstenen gevel exact is te bepalen. Elke scheur in het metselwerk, hoe klein ook, komt in beeld. Wordt de fotografie en de analyse na bijvoorbeeld een jaar herhaald, dan is ook tot op de millimeter nauwkeurig de ontwikkeling van die scheur – langer, breder – vast te stellen. De techniek wordt nu verder ontwikkeld door een startup: Asset Hub.

Variaties in metselwerk
Een van de opgaven om scheuren in metselwerk volledig in beeld te kunnen brengen, is de diversiteit en staat van dit materiaal, licht Jeroen Kruithof toe. ‘Je hebt te maken met heel verschillende soorten bakstenen, variaties in toegepaste mortel, roetaanslag, begroeïng, mosvorming, graffiti, noem maar op. Dat is anders dan bij beton, dat een egaler oppervlak kent. Het door ons ontwikkelde Artificial Intelligence-model laat zich niet afleiden door al deze variaties. Het is in staat om de aangeleverde hoge resolutie foto’s met elkaar te combineren en te verwerken in een digitale, maatvaste tekening. Deze maakt het vroegtijdig ontdekken van scheuren in het metselwerk mogelijk. Anders dan een subjectieve visuele inspectie, onder misschien niet al te optimale omstandigheden, is dit een objectieve meting. Daarmee kan dit bijdragen aan een goed onderhouds- of restauratieplan.’ Kijk hier voor meer informatie over het webinar.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80