Infobladen: een ERM-richtlijn op één A-4

Wilt weten welke ERM-richtlijn van toepassing is op het werk aan uw monument? Dan vindt u de richtlijn kunt natuurlijk terecht op de website. Speciaal voor degene die zich snel wil oriënteren op de inhoud van een richtlijn heeft ERM nu ook Infobladen. Een Infoblad geeft in één A-4 inzicht in de belangrijkste zaken, zodat u makkelijk kunt beoordelen of de richtlijn relevant voor u is.

Uitvoeringsrichtlijnen voor onderhoud, herstel en verduurzaming
De uitvoeringsrichtlijnen van ERM geven aan wat belangrijk is bij onderhoud, herstel en verduurzamen van monumenten. Een verduurzamingsadvies, een ontwerp, de realisatie; allerlei aspecten van het werk aan monumenten zijn in tekst, schema’s en tekeningen uitgewerkt. Zo heeft u inzicht in technische en procedurele eisen. Er zijn inmiddels 29 ERM-richtlijnen over uiteenlopende onderwerpen als planontwerp, verduurzamingsadvies, schilderwerk, timmerwerk en het herstellen van daken in allerlei vormen. Ook voor groen erfgoed en klinkend erfgoed zijn richtlijnen beschikbaar.

Snel oriënteren op de inhoud
Welke richtlijn is belangrijk voor het werk aan uw monument? Het Infoblad helpt u snel op weg met een korte weergave. Het Infoblad is niet bedoeld als samenvatting van de richtlijn; raadpleeg voor een juiste weergave altijd de complete richtlijn. U vindt de infobladen hier.

Gerelateerd nieuws

Gerelateerd

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80