Routekaart ‘Verduurzaming monumenten’ in aantocht

Er wordt door veel mensen nagedacht over een beter klimaatbeleid. Anders omgaan met energie is daar een belangrijk onderdeel van. Op nationaal niveau gebeurt dat via zogenoemde Klimaattafels. Als bijdrage aan de Klimaattafel Gebouwde Omgeving hebben diverse partijen in de monumentensector met elkaar gesproken en een routekaart ingediend voor het verduurzamen van monumenten. De partijen hebben dit gedaan vanuit de overtuiging dat ook monumenten kunnen en moeten verduurzamen: voor het klimaat én om ze op verantwoorde wijze door te kunnen geven aan toekomstige generaties. Ook speelt de constatering dat energiemaatregelen vaak tegelijk met onderhoud en restauratie uitgevoerd zullen worden.

De partijen achter de routekaart streven naar een CO2-reductie van 40% in 2030 en 60% in 2040, als gemiddelde over de gehele voorraad monumenten. Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij natuurlijke momenten van de eigenaar, waarbij gezocht wordt naar een optimale balans tussen opbrengsten in termen van energie-efficiëntie, kostenefficiëntie én behoud en herstel van monumentale waarden. Publicatie van de definitieve Routekaart is gepland in september. De routekaart wordt naar verwachting ondertekend door diverse overheden, particuliere organisaties en de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80