Waaier biedt hulp bij het identificeren van schade aan steenachtige materialen

'Wat is de schade, wat is de oorzaak en hoe los ik het op?' Het zijn drie verschillende vragen die – voor een goede aanpak - apart gesteld en beantwoord moeten worden. En dat vraagt veel kennis van materialen en van de manier waarop schade ontstaat.

Om de monumentenwacht-inspecteur, monumentenadviseur en restauratieaannemer te ondersteunen bij het beantwoorden van de eerste 2 vragen bij steenachtige materialen (natuursteen, baksteen, pleister en mortel). is een waaier opgesteld. De waaier 'Schade aan steenachtige materialen' is gebaseerd op het Monument Diagnose en Conservering Systeem (MDCS) van TNO, TU Delft en de RCE. Het MDCS is onderdeel van de website Monumentenkennis.nl. Hierin is veel wetenschappelijk onderzoek van de laatste decennia verwerkt. De waaier maakt die wetenschappelijke kennis praktisch toepasbaar.

De waaier bevat een groot aantal foto’s met daarbij een korte tekst. De tekst bevat een beschrijving van schadetypen en mogelijke oorzaken van de schade. Deze handzame uitgave is ter ondersteuning van de uitvoeringsrichtlijnen van ERM. De tekst is samengesteld door Silvia Naldini (TU Delft).

Klik hier om de waaier te bestellen

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80