Zandsteen bij monumenten. Mooi, maar met risico's

Bij het bewerken van zandsteen komt zeer fijn kwartsstof vrij. Het inademen van dat stof veroorzaakt de longziekte silicose en is geclassificeerd als kankerverwekkend. Daarom verbiedt het Arbeidsomstandigheden-besluit het werken met zandsteen. Alleen voor onderhoud- en restauratiewerken aan monumenten wordt een uitzondering gemaakt. Daarbij gelden twee stappen:

  • Stap 1. Ga na of het opnieuw toepassen van zandsteen echt nodig is (stap 1).
  • Stap 2a of 2b. Wordt er toch opnieuw zandsteen toegepast? Dan moeten er tijdens de realisatie extra maatregelen worden genomen om werknemers op locatie, waar de restauratie wordt uitgevoerd (stap 2a) en in de steenhouwerij (stap 2b) te beschermen.

U kunt de brochure hier downloaden.
DOWNLOADEN

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80