beroepsgroep:

Molenmaker

werksoort:

Molen - onderhoud en herstel

Werkzaamheden

Nederland zonder monumentale molens? Dat is ondenkbaar. Maar als historische werktuigen moeten de molens, net als elke andere machine, wel regelmatig worden onderhouden en soms ook gerestaureerd of zelfs herbouwd. Dit hoogst specialistische werk vereist specifieke kennis van zaken van het molenmakersvak binnen het molenmakersbedrijf.

Een duurzaam resultaat

  • De erkende molenmaker legt alles over het bedrijf en de werkzaamheden nauwkeurig vast.
  • Kennis en kunde worden op peil gehouden aan de hand van een meerjarig scholingsplan.
  • De kwaliteit wordt geborgd en de gemaakte technische keuzes worden verantwoord.

Wat is belangrijk bij onderhoud en herstel?

1. Beleid en kwaliteitszorg

Het molenmakersbedrijf omschrijft in zijn bedrijfsprofiel de aard van de werkzaamheden, het werkgebied, de specialismen, de vaardigheden, de kennis, de bedrijfsgeschiedenis en de restauratie-ethiek. Ook evalueert het periodiek het beleid, de doelstellingen en de bedrijfsprocessen en vraagt het klanten naar hun beoordeling van de werkzaamheden.

2. Kennis en kunde

Om als erkend molenmakersbedrijf gekwalificeerd te blijven, moet het bedrijf de kennis, de vaardigheden en het kwaliteitsbewustzijn in de organisatie op peil houden. Dit gebeurt aan de hand van een meerjarig scholingsplan. Ook bij de inhuur van onderaannemers en ZZP’ers ziet het bureau erop toe dat deze over de vereiste kennis en kunde beschikken.


3 Uitvoering van de werkzaamheden

Werkzaamheden boven de € 1000,- worden in een offerte vastgelegd. De offerte biedt een duidelijk beeld van de uit te voeren werkzaamheden en de te leveren prestatie. Het erkende bedrijf borgt de kwaliteit van het werk en kan zijn technische keuzes verantwoorden. De werkzaamheden mogen niet in strijd zijn met de omgevingsvergunning, Erfgoedwet en de geldende provinciale en gemeentelijke monumentenverordeningen.

Zoek een erkend bedrijf

10 erkende bedrijven voor erkende molenmaker (brl 3500)
Bekijk op de kaart

Speciaal voor

Monumenteigenaren

Hoe een op molens toegesneden uitvoering van werkzaamheden te garanderen?

Herstel van molens is specialistisch werk bij uitstek dat veel kennis en ervaring vereist. Schakel daarom een erkend molenmakersbedrijf in bij onderhoud, restauratie of herbouw van een Nederlandse molen. Is uw molenmaker niet erkend, vraag dan of deze aantoonbare kennis heeft van de BRL 3500. De beoordelingsrichtlijn bevat veel informatie en een compleet overzicht van alle eisen waaraan het bedrijf moet voldoen. De BRL 3500 is hier te downloaden.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80