Nieuwe regeling moet tot meer molenmakers leiden

Met een nieuwe regeling kunnen molenmakers een deel van de kosten voor het opleiden van leerlingen vergoed krijgen. De steun moet helpen om meer nieuwe molenmakers op te leiden. Een goed idee, vindt leerling-molenmaker Martin Hoek van molenmaker De Gelder B.V.

De 19-jarige Hoek werkt vier dagen per week bij De Gelder en zit één dag per week op school in Rotterdam. “Ik volg daar de opleidingen op het hout- en meubileringscollege. Ik had altijd al wat met oude ambachten en molens hebben mijn interesse, dus zo is het balletje gaan rollen.”

"De molenmakerij is niet meteen een keuze die mijn klasgenoten snappen, die verklaren me nog wel eens voor gek, maar ik vind de afwisseling interessant en het werken met oude machines. Ik denk dat als er meer uitleg over het vak van molenmaker zou zijn, er ook meer jongeren voor zouden kiezen", zo vertelt Hoek. Hij hoopt dit jaar zijn opleiding af te ronden om daarna volledig aan de slag te gaan als molenmaker.


‘Er zijn meer molenmakers nodig om de toekomst van het molenbehoud veilig te stellen’, aldus Nicole Bakker van De Hollandsche Molen - foto: ERM

Dat er meer jongeren nodig zijn, onderschrijft Martin Hoek. Daarom hebben het Cultuurfonds, de Nederlandse Vereniging van Molenmakers (NVVM) en De Hollandsche Molen de handen ineengeslagen om molenmakersbedrijven te stimuleren om MBO-leerlingen in hun ambachtelijk bedrijf op te leiden. Daarvoor is de regeling Stimulering Molenmakers-leerlingen tot stand gekomen, zoals de officiële naam is. Aanvragen van molenmakers-bedrijven die zijn aangesloten bij de NVVM zijn welkom bij het Molenfonds van De Hollandsche Molen.

Het doel van de regeling is het aantal leerlingen bij molenmakers te bevorderen door molenmakersbedrijven een tegemoetkoming in de kosten aan te bieden. “Molenmakers zijn onmisbaar voor onderhoud en restauratie van molens,” zegt Nicole Bakker, directeur-bestuurder van De Hollandsche Molen. “Er zijn simpelweg meer molenmakers nodig om de toekomst van het molenbehoud veilig te stellen. Leerlingen en hun begeleiders kosten echter geld. Wij zijn bijzonder verheugd dat het Cultuurfonds nu heeft besloten om die kosten te dekken.” Bert Woudenberg, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Van Molenmakers vult aan: “Wij zijn bijzonder verheugd met deze unieke regeling en tevens trots op de samenwerking met De Hollandsche Molen en het Cultuurfonds’’.

Het restauratieambacht heeft de bijzondere aandacht van Het Cultuurfonds. De regeling wordt geheel gefinancierd door het fonds. “Wij vinden het belangrijk dat vakkennis op de nieuwe generatie wordt overgedragen en dat jongeren worden geënthousiasmeerd voor het restauratievak. Zo wordt gebouwd én immaterieel erfgoed behouden voor de toekomst”, zegt Cathelijne Broers, directeur van Het Cultuurfonds.

Leerlingen komen van een bouw/restauratie gerelateerde opleiding en werken mee in een molenmakersbedrijf om tijdens hun opleiding de nodige ervaring op te doen. Een leerling moet immers alles nog leren, van het omgaan met gereedschap tot specifieke molenkennis. Dat vraagt veel begeleiding waardoor de leermeester minder aan zijn eigen werk toekomt. Via de regeling wordt een compensatie gegeven op deze noodzakelijke begeleidingskosten tijdens het eerste opleidingsjaar van de leerling.

De criteria en het aanvraagformulier van de stimuleringsregeling zijn te vinden op deze pagina.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80