Webinar Duurzame daken - 21 april 2021

In de ‘Week van het Duurzaam Erfgoed’ verzorgt ERM op woensdagmiddag 21 april 2021 tussen 15.00 en 16.30 uur een Webinar Duurzame daken over de dilemma’s en mogelijkheden bij het benutten en isoleren van daken, als onderdeel van de verduurzaming van monumenten. Klik hier voor het programma.

Hoe maken we onze ambities om monumenten te verduurzamen waar in praktijk? Laat u inspireren en bijpraten over Mogelijkheden, Methoden en Materialen. Onder leiding van voorzitter Bastiaan van de Kraats (Bureau 1meter98) gaat Vera Franken (Rijksvastgoedbedrijf) in de op de vraag: ‘Dillema’s bij het benutten van monumentale daken?’ Ilse Koreman en Marc Stappers (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) behandelen een aantal bouwfysische aspecten. Felix Kusters (ERM) bespreekt de opties bij het isoleren van daken en Marcel van Haren (Takkenkamp) presenteert ontwikkelingen en productkenmerken van isolatiematerialen.

U kunt zicht hier aanmelden. Deelname is gratis.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80