Wat knaagt er aan mijn erfgoed?

Het Nationaal Monumentencongres, op 11 november aanstaande, heeft als thema ‘Natuurlijk Monumenten’. ERM verzorgt, geïnspireerd door de congreslocatie – het Koninklijk Instituut voor de Tropen, met een majestueuze collectie roerende voorwerpen – veen workshop over de relatie tussen natuur, roerend erfgoed en historische binnenruimten.


Rachelle Keller toont het werk van een boekrestaurator – foto ERM

Tijdens deze workshop wordt u met presentaties en demonstraties bijgepraat over de relatie tussen natuur, roerend erfgoed en historische binnenruimten. Bijdragen aan de workshop worden geleverd door achtereenvolgens Julia Hennig (Rijksvastgoedbedrijf) met een inleiding over stromingen, inrichting, voorwerpen, materiaalgebruik en afbeeldingen die de natuur binnen een prominente plek gegeven hebben om het welbevinden van de eigenaar te dienen. Marysa Otte (AmsterdamMuseum) gaat in op gebruik en behoud; binnenklimaat; verval en ingrepen om de teloorgang van voorwerpen en afbeeldingen tegen te gaan.

Vervolgens zijn er twee praktijk demonstraties. Erick Douwes (Douwes Fine art) laat ervaren wat het werk van de schilderijenrestaurator inhoudt. En Rachelle Keller (Keller Boekrestauratie) toont het werk van een boekrestaurator. Aan de orde komen het onderzoek, de toekomstige functie, de wijze van opbergen, de keuzes in het herstel en in de te gebruiken materialen. Kijk hier voor meer informatie.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80