Impact Wet Kwaliteitsborging

De nieuwe Omgevingswet wordt ingevoerd per 1 januari 2024. Daarmee treedt ook de eerste fase in van de Wet kwaliteitsborging (Wkb). Een en ander heeft gevolgen voor monumenteneigenaren en voor bedrijven en ZZP-ers die werkzaamheden uitvoeren aan monumenten, vooral op het gebied van aansprakelijkheid en verslaglegging bij werkzaamheden. Binnenkort wordt de ERM-website www.monumententoezicht.nl daarom geactualiseerd.

Gert-Jan van Leeuwen, die veel teksten heeft aangeleverd voor de website, schreef onlangs voor het Vakblad ‘Bouwkwaliteit in de praktijk’ van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland een artikel over de impact van de Wkb op bouwactiviteiten bij monumenten. Een link naar het artikel is hier te vinden. Nummer 2023-2 van dit blad is geheel gewijd aan monumenten.

Stichting ERM is van plan een rondetafelgesprek te organiseren met experts op het gebied van wetgeving en/of monumentenzorg over de gevolgen van de Omgevingswet en de Wkb voor de monumentenzorg. Wil je daaraan bijdragen? Meld je dan via secretariaat@stichtingerm.nl.


Transformatie oude ketelhuis Vredestein Doetinchem - foto: Frank de Groot (hoofdredacteur Bouwkwaliteit)

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80