Hoe jong erfgoed te restaureren en te behouden

Het Iconic Houses Netwerk lanceert een nieuw initiatief: Icons at risk, een inventarisatie van 's werelds meest bedreigde en architectonisch belangwekkende moderne huizen. Deze nieuwe website wordt na de zomer verrijkt met een toolkit voor eigenaren om weloverwogen beslissingen te nemen over de restauratie en het behoud van hun ‘jonge’ erfgoed. De toolkit wordt samengesteld door de RCE en bevat een groot aantal verwijzingen naar de ERM-richtlijnen, aldus Natascha Drabbe, initiatiefneemster. Lees verder.


Om-en-om-woningen, Reeuwijk (Gerrit Rietveld) - foto Pieter Brattinga, Centraal Museum, ©Stichting auteursrechten G.Th.Rietveld

Iconische woningen
De website Iconic Houses is een selectie van circa 150 van 's werelds architectonisch meest belangwekkende moderne huizen die als museumwoningen bezocht kunnen worden. Sinds kort toont een nieuwe categorie Icons at risk een inventarisatie van zo'n 30 met sloop of verval bedreigde huizen die uitvoerig gedocumenteerd worden en net zoveel worden er de komende maanden aan toegevoegd. De pagina's bevatten naast de geschiedenis van de huizen veel (historisch) beeldmateriaal, video's, laatste nieuws en literatuurverwijzingen.

Gered van de sloop
Een van de Nederlandse projecten zijn de Om-en-om-woningen in Reeuwijk, een van de drie sociale woningbouwprojecten die Gerrit Rietveld, heeft gerealiseerd. Een dreigende sloop van de 52 woningen, die ondanks een eerdere renovatie vanwege hun zeldzaamheid een grote architectuur- en cultuurhistorische waarde bezitten, kon na acties van de bewoners, de Stichting auteursrechten G.Th. Rietveld en erfgoedorganisatie Het Cuypersgenootschap, worden voorkomen.

Toolkit voor Eigenaren van een Modern Huis
De in augustus verschijnende Toolkit voor Eigenaren van een Modern Huis biedt online bronnen en informatie voor eigenaren van moderne huizen, vertelt Natascha Drabbe, oprichter van Iconic Houses en eigenaar van het Mart van Schijndelhuis in Utrecht. ‘De informatie is bedoeld om huiseigenaren te helpen weloverwogen beslissingen te nemen over de restauratie of het behoud van hun ‘jonge’ erfgoed, door hen te verwijzen naar gratis online toegankelijke informatiebronnen die zijn getoetst door internationale erfgoedspecialisten. Het is een geannoteerde bronnenbibliotheek, een snelle manier om informatie te vinden om je moderne huis beter te begrijpen en te onderhouden met standaard voorbeeldbrieven en basisdocumenten om in te vullen.’

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80