Aanbesteden bij monumentenzorg

Regelmatig krijgen PIANOo (expertise-centrum van het ministerie van Economische Zaken voor aanbesteden) en ERM vragen over het uitvoeren van werkzaamheden volgens richtlijnen voor monumentenzorg. Bijvoorbeeld of verwijzing naar richtlijnen toegestaan is of dat er geëist mag worden dat de uitvoerder gecertificeerd is. Om dit soort vragen te beantwoorden hebben PIANOo en ERM gezamenlijk een brochure opgesteld waarin wordt ingegaan op de wettelijke eisen voor aanbestedingen bij monumentenzorg, bezien vanuit de optiek van de Aanbestedingswet 2012.

Na een juridische toelichting eindigt de brochure met vier veel gestelde vragen:
* Kan bij een aanbesteding geëist worden dat een opdracht wordt uitgevoerd volgens een bepaalde ERM-uitvoeringsrichtlijn?
* Kan bij een aanbesteding geëist worden dat de opdracht wordt uitgevoerd door personeel dat specifiek omschreven kennis (diploma) of ervaring bezit?
* Hoe kan ik er bij een aanbesteding voor zorgen dat ik een deskundig bedrijf op het werk krijg?
* Kan bij een aanbesteding geëist worden dan de opdracht wordt uitgevoerd door een bedrijf met een ERM-certificaat?

De brochure is kosteloos (5 stuks) te bestellen, maar een bijdrage wordt wel op prijs gesteld. Bij meer dan 5 exemplaren wordt vanaf het 6e exemplaar 4,50 euro per 5 exemplaren (excl. BTW) in rekening gebracht.

U kunt de brochure ook downloaden

DOWNLOADEN

de heer
mevrouw
ik ontvang graag de ERM nieuwsbrief

* verplicht

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80