Het Restauratiebestek helpt ons verder

‘Waar een bestek voor nieuwbouw alleen het eindproduct beschrijft, bijvoorbeeld een bepaalde “Bruynzeeldeur met slot”, beschrijft het Restauratiebestek ook het werkproces, zoals de manier van werken en de keuzes volgens de Restauratieladder. Daarnaast stelt het kwaliteitseisen aan de aannemer en de onderaannemers. Dit, samen met de verbeelding van de keuzes die de Restauratieladder aanreikt, voorkomt veel onduidelijkheid en discussie bij het aanbesteden van een restauratiewerk’, stelt Ilja Rijks vast, bestekschrijver en nauw betrokken bij de totstandkoming van de website www.restauratiebestek.nl.


Ilja Rijks – foto TAK Architecten

Kwaliteit geborgd
‘Een goed bestek brengt de aangeboden prijzen dicht bij elkaar en maakt een onderlinge beoordeling beter mogelijk. Een vaag bestek geeft daarentegen de aannemer ruimte om bijvoorbeeld een lagere prijs aan te bieden, ten koste van de gewenste kwaliteit. Dat geldt voor een bestek in de nieuwbouwsector, maar nog veel meer in de restauratiesector. Daar gaat het namelijk niet alleen om het eindresultaat, maar ook om de keuzes die voor, en tijdens de werkzaamheden worden gemaakt’, licht Rijks toe. Het Restauratiebestek, dat ERM samen met Ketenstandaard/STABU heeft ontwikkeld, zorgt voor die eenduidigheid. ‘Het maakt het mogelijk’, vult Rijks aan, ‘dat je als architect kunt vragen om een werk dat wordt uitgevoerd volgens de ERM-uitvoeringsrichtlijnen, op basis van de keuzes conform de Restauratieladder en met een gecertificeerde aannemer of bijvoorbeeld een gecertificeerde schilder. Zo weet je je verzekerd van de gewenste uitvoeringskwaliteit’.

Voorbeelden van keuzes
Een andere belangrijke meerwaarde die het Restauratiebestek en de bijbehorende website bieden is, aldus Rijks, zijn de voorbeelden in tekst en beeld die worden getoond van de keuzes die de Restauratieladder bieden.

Voorbeeld van houtwerk in het restauratiebestek

‘Dergelijke voorbeelden, zoals ook voor onder meer schilderwerk, beton en steen en dakbedekkingen, voorkomen een hoop discussie op de bouwplaats’, weet Ilja Rijks. Hij voegt eraan toe dat de website op dit onderdeel nog steeds groeiende is, met steeds meer voorbeelden en illustraties.

Verdiepingsslag
Wat Rijks betreft is een volgende stap een verdere verdiepingsslag. Te geven door de mensen die ermee werken. ‘Ik ben erg benieuwd naar de ervaringen met het Restauratiebestek’, zegt hij. Zelf, als bestekschrijver, merk ik hoeveel sneller en eenduidiger ik met het Restauratiebestek kan werken, maar ik zie graag input komen van collega’s’. Dat is ook een van de redenen waarom hij binnenkort aanschuift bij een cursusdag van het Nationaal Restauratiecentrum (NRC). ‘Nieuwsgierig naar wat de cursisten ervan vinden’.
Behalve bij de meer traditionele aanbestedingen legt het Restauratiebestek ook de basis voor het werken in bouwteams, een steeds vaker voorkomende werkvorm, aldus Rijks. ‘Die ontwikkelingen gaan door, je ziet het bij aanbestedingen aan architectenbureaus waarin gevraagd wordt naar het Restauratiebestek, en je ziet het bijvoorbeeld aan de ontwikkelingen binnen het Rijksvastgoedbedrijf, die ook die richting opgaan.’

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80