ERM en Restauratiefonds intensiveren samenwerking

Op maandag 24 februari ondertekenden de Stichting ERM en het Nationaal Restauratiefonds op landgoed Huis Schouwenburg in 't Harde een manifest ter intensivering van hun samenwerking. Beide organisaties zetten zich zonder winstoogmerk in voor het in stand houden van monumenten. Die verbinding inspireert en zet aan tot intensivering van de samenwerking door gezamenlijk informatie en specialistische kennis te delen met eigenaren. Klik hier voor een filmpje over deze samenwerking.


V.l.n.r. de heer en mevrouw Anneveld, Kees-Jan Dosker (NRF) en Jacques Monasch (ERM) - foto Rick Duteweert

Samen beter en eenduidig informeren van monumenteigenaren
De eigenaren van landgoed Huis Schouwenberg, de heer en mevrouw Anneveld, hebben tijdens de restauratie van het landgoed, een rijksmonument, veel aandacht besteed aan verduurzaming. Zij weten als geen ander dat monumenteigenaren zijn gebaat bij objectieve en overzichtelijke informatie over alle aspecten van onderhoud, restauratie, verduurzaming of herbestemming van hun pand. Met de samenwerking willen ERM en het Restauratiefonds eigenaren nog beter ondersteunen bij de instandhouding van hun pand. Want samen staan we voor monumenten met een toekomst. Belangrijk onderdeel van de samenwerking is het beschikbaar stellen van op de praktijk toegespitste informatie over voorbereiding en uitvoering van werkzaamheden aan een monument. Dat gebeurt in de vorm van het delen van kwaliteitsrichtlijnen, kennisbijeenkomsten en publicaties. Met als doel een gerichte en eenduidige informatieverstrekking aan monumenteigenaren.

Eenvoudiger
Jacques Monasch, voorzitter van de stichting ERM is blij met de nauwe samenwerking met het Restauratiefonds. 'Het afstemmen van informatie tussen ERM en het Restauratiefonds maakt het voor monumenteigenaren eenvoudiger om de weg te vinden in zaken als financiering, cultuurhistorie en uitvoering van werkzaamheden. Het onderhouden van een monument is een prachtige taak, een reis door verleden en toekomst tegelijk. En die reis wordt eenvoudiger en nog mooier als je wordt ondersteund met op de praktijk afgestemde informatie.' De stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) draagt met richtlijnen en kennisoverdracht bij aan de kwaliteit van onderhoud, restauratie en verduurzaming van monumenten. De richtlijnen helpen eigenaren, gemeenten, architecten en aannemers bij het maken van keuzes en het uitvoeren van werkzaamheden. Aan gebouwde monumenten, groene monumenten en roerende monumenten en historische interieurs.

Springlevende monumenten
'Met ERM als kennispartner willen wij onder meer via het erfgoedplatform Monumenten.nl en de Monumenten Community eigenaren relevante kennis kunnen bieden voor een instandhouding van hun monument. Dit draagt bij aan onze missie "springlevende monumenten"', aldus Kees-Jan Dosker, directeur Nationaal Restauratiefonds. Het Restauratiefonds zet zich met gerichte financieringen en kennis al 35 jaar in voor springlevende monumenten. Het Restauratiefonds ondersteunt eigenaren die een monument met oog voor kwaliteit willen onderhouden, restaureren, verduurzamen of herbestemmen. Via hét onafhankelijke platform www.monumenten.nl draagt het Restauratiefonds actief bij aan het delen van relevante kennis voor en de interactie met monumenteigenaren. Hiervoor werkt het fonds samen met diverse partnerorganisaties, waaronder nu ERM en MonumentenwachtNL, die deze specialistische kennis in huis hebben.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80