Dendrochronologie

Dendrochronologie is de studie van jaarringen in houtige gewassen. Het wordt ingezet om oud hout te dateren, om de herkomst ervan te bepalen en om het vroegere landschap en klimaat te reconstrueren. Dergelijk onderzoek kan belangrijke informatie opleveren voor archeologen, restauratoren, curatoren, particuliere eigenaren van houten meubels en schilderijen, historisch geografen, bouwhistorici, kerkbeheerders, historici, kunsthandelaren en anderen.
Een Handreiking Dendrochronologie, een Informatieblad Monstername bij Dendrochronologie en een Checklist voor opdrachtgevers geven alle informatie die u nodig heeft.

De publicaties (de handreiking en het informatieblad) zijn als set kosteloos (5 stuks) te bestellen. Bij meer dan 5 exemplaren wordt vanaf het 6e exemplaar 4,50 euro per 5 exemplaren (excl. BTW) in rekening gebracht.

U kunt de publicaties ook downloaden:
* Handreiking Dendrochronologie
* Informatieblad Monstername bij Dendrochronologie
* Checklist voor opdrachtgevers

de heer
mevrouw
ik ontvang graag de ERM nieuwsbrief

* verplicht

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80