Bemalen in de omgeving van monumenten. Hoe voorkomt u schade?

Soms is het voor nieuwbouw of verbouwing nodig om tijdelijk de grondwaterstand te verlagen. Dat gebeurt met een bemaling. Vindt de bemaling plaats in de buurt van een monument? Dan is het zaak om extra alert te zijn op het voorkomen van scheuren en andere schade door zettingen. Want historische funderingen zijn kwetsbaar.

Deze brochure biedt u als monument-eigenaar, verzekeraar en anderen informatie over bemalen en het voorkomen van schade aan uw monument.

U kunt de brochure hier downloaden.
DOWNLOADEN

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80