Zoektocht naar jonge vakmensen centraal in workshop Monumentencongres

In Veenhuizen vindt op donderdag 9 november a.s. het Nationaal Monumentencongres plaats, een van de belangrijkste bijeenkomsten in de erfgoedwereld. Vanuit ERM is er aandacht voor innovatief ambachtelijk vakmanschap.


Goede timmermannen en vrouwen, kom er maar eens om vandaag de dag - foto: Monumentencongres

Eén van de deelsessies die de deelnemers kunnen kiezen in het programma van het Monumentencongres wordt vormgegeven door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Vakgroep Restauratie samen met Stichting ERM.

Het gebrek aan handjes op de steigers zal de komende jaren alleen maar toenemen. Centraal staat dan ook de vraag: hoe kunnen we jongeren enthousiasmeren om te kiezen voor een carrière in de erfgoedsector? Hoe maken we ambachtelijk vakmanschap aantrekkelijk voor jongeren en waar haalt de huidige vakman/-vrouw voldoening uit? In deze deelsessie wordt gezocht naar een antwoord op deze vraag.

Het Nationaal Monumentencongres is een jaarlijks congres, bedoeld voor alle partijen die actief zijn op het gebied van erfgoedzorg en de (her)ontwikkeling en herbestemming van historisch vastgoed, in landschappelijke of stedelijke context. Iedere editie staat een thema centraal dat urgent en relevant is voor de erfgoedsector. Dit jaar staan erfgoedpioniers centraal.

Kijk hier voor meer informatie en last-minute toegangskaarten.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80