Impressie symposium Dendrochronologisch onderzoek - 2 november 2022

Wat een vingerafdruk van een boom aan kennis kan opleveren

Ons houten geheugen en hoe jaarringen honderden jaren geschiedenis in beeld brengen
‘Nooit geweten dat een verrotte balk zoveel verhalen kan vertellen’, stelde een erfgoedadviseur verrast vast na afloop van het symposium over dendrochronologie. En voor een restaurator ‘werd een stukje hout opeens een foto en een film waarin honderden jaren geschiedenis bleken te zijn vastgelegd’.

Het enthousiasme van de deelnemers aan de bijeenkomst op 2 november jl. klonk lang door. En allen deelden de eerder uitgesproken stelling hoezeer dendrochronologie kan bijdragen aan meer samenwerking tussen tal van disciplines en tussen ‘erfgoedfamilies’ – en ook hoe noodzakelijk die synergie is.

Kijk hier voor de volledige impressie.

Wilt u meer weten over dendrochronologie of de handreiking bestellen of downloaden klik dan hier.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80