Start Stimuleringsfonds Restauratoren Register

Veel restauratoren zien nut en noodzaak van het Restauratoren Register in en overwegen om aan de toetsingsprocedure deel te nemen. De kosten van de procedure en inschrijving blijken vaak een moeilijk te nemen hindernis. Daarom is een stimuleringsfonds in het leven geroepen die deze drempel helpt te verlagen. Restauratoren werkzaam binnen een van de specialismen van het register en die een registerstatus verkregen hebben kunnen vanaf heden gebruik maken van dit fonds.

Restauratoren Nederland (RN) en A.R.A. Nederland hebben dit fonds mogelijk gemaakt. Restauratoren die zijn getoetst en ingeschreven in het Restauratoren Register kunnen € 400,- van hun registratiekosten terugkrijgen via de vereniging waar zij lid van zijn. Een klein deel van het fonds is beschikbaar gesteld voor restauratoren zonder lidmaatschap van A.R.A. of RN. Deze regeling geldt zolang er middelen uit het fonds beschikbaar zijn en wie het eerst komt die het eerst maalt. Er is ruimte voor 30 restauratoren naar rato verdeeld over de verenigingen. Het fonds stelt ook twee niet leden in de gelegenheid om aanspraak te maken op een financiele bijdrage.

De verdeling is als volgt: leden die alleen lid van A.R.A. Nederland of alleen van RN lid zijn, krijgen hun deel van een van beiden. Bent u dubbel lid, dan dragen de beide verenigingen ieder de helft bij.

De uitkering vindt plaats via de verenigingen. Dus bent u lid van A.R.A. Nederland of RN en heeft u de aanmelding met een registratie kunnen afronden, dan kunt u zich melden bij de penningmeester van de vereniging waar u lid van bent.
Restauratoren Nederland: penningmeester@restauratoren.nl (Marjan de Visser, penningmeester)
A.R.A Nederland: info@aranederland.nl (Matteo Visser, voorzitter)

Heeft u nog vragen?
Voor vragen over dit fonds: mail naar restauratorenregister@stichtingerm.nl.
Of bel met de help!desk van het Restauratoren Register: 06-22064928 (Esther Wieringa).

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80