Simon Angel voorzitter landelijk GA-Platform Restauratie

Simon Angel is de nieuwe voorzitter van het GA-Platform Restauratie, de koepelorganisatie van tien brancheorganisaties van gespecialiseerde bedrijven werkzaam in onderhoud en restauratie van cultureel erfgoed. Angel is sinds 1 januari 2023 opvolger van Wim van der Maas, oprichter van het platform en eerste voorzitter, zo meldt het magazine Monumentaal.

Het GA-Platform Restauratie vertegenwoordigt ruim 400 bedrijven. Simon Angel (51) is voorzitter van de Vereniging van Erfgoed Hoveniers, een van de bij het platform aangesloten brancheorganisaties. Als consultant is hij actief bij verschillende ministeries, provincies en omgevingsdiensten en coacht hij Nederlandse ambassadeurs. Leiderschap, duurzaamheid en innovatie zijn vaste thema’s, die Angel naar eigen zeggen helpt te vertalen in kennis en gedrag.

Daarnaast geeft hij twee keer per jaar presentaties over innovaties op textielgebied tijdens beurzen in Berlijn en München. Naast erfgoed hoveniers maken van het GA-Platform deel uit glazeniers, leidekkers, molenmakers, restauratieschilders, restauratievoegers, rietdekkers, siersmeden, steenhouwers en timmerlieden.

In besturen ERM en NCE
De organisatie is bestuurlijk vertegenwoordigd in de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) en het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE). Met de restauratie-architecten (VAWR) en de restauratie-hoofdaannemers (Vakgroep Restauratie) wordt op tal van terreinen nauw samengewerkt. Doel: verbetering van de kwaliteit in de monumentenketen.


Simon Angel - foto: Monumentaal.com

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80