Praktijkonderzoek na-isoleren woonhuismonumenten

Tijdens Beurs Monument op 18 mei jl. deelden Stichting ERM en de RCE kennis en voorbeelden van cases die tijdens het Praktijkonderzoek na-isoleren woonhuismonumenten de afgelopen maanden naar voren zijn gekomen. Omdat we nog volop in het onderzoek zitten, is het te vroeg om al conclusies te delen. Wel geven we met deze presentatie inzicht in het proces en praktijkvoorbeelden.

Klik hier voor de presentatie van Stichting ERM.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Burgemeester van Reenensingel 101, 2803 PA Gouda, Tel: 085 - 486 24 80