Save the date: Platform Monumententoezicht 'zonnepanelen, installaties en monumenten' - 6 april 2022

Verduurzamen is niet alleen isoleren, maar ook het opwekken van niet-fossiele energie. Wat kan wel, wat kan niet wanneer het gaat om een monument? Wat zijn de aandachtspunten voor de toezichthouder?

Deze vragen komen onder andere aan de orde tijdens de bijeenkomst van het Platform Monumententoezicht op woensdag 6 april (13.00 - 15.30 uur). Naast inleidingen wordt er veel aandacht gegeven aan een aantal praktijkvoorbeelden. Binnenkort volgt het programma en de mogelijkheid tot aanmelden.

De bijeenkomsten van het Platform Monumententoezicht zijn toegankelijk voor gemeentelijke medewerkers en leidinggevenden die belast zijn met toezicht en handhaving bij gebouwde monumenten (BWT; erfgoed).

Kijk hier voor meer informatie over het Platform Monumententoezicht.


Hoe verhouden zonnepanelen zich tot de cultuur-historische waarden? - foto Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Burgemeester van Reenensingel 101, 2803 PA Gouda, Tel: 085 - 486 24 80