Opleiding Erfgoed Ondernemer is succes en vervult direct een brede behoefte

Je bent ondernemer in het erfgoed, het werk rolt binnen. Het is druk, maar is de gerekende prijs wel de juiste prijs? En wat als het werk straks minder makkelijk binnenkomt, hoe stevig staat het bedrijf dan? Voor al die vragen is er sinds dit najaar het opleiding Erfgoed Ondernemer. We spreken initiatiefnemers Guus Pieters en Ruud Blom.


Ruud Blom (l) en Guus Pieters (r) zijn de drijvende krachten achter Erfgoed Ondernemer - foto: ERM

De opleiding Erfgoed Ondernemer is een leerprogramma en bestaat uit zijn volledige leergang uit 11 sessies, verspreid over 9 maanden. De doelgroep bestaat uit ondernemers in de erfgoedwereld die al een bedrijf hebben, maar het ondernemerschap verder willen ontwikkelen. “Van glazeniers tot rietdekkers, van papiermakers tot schilderijrestauratoren. Ze zijn allemaal trots op wat ze doen, maar nog wat onzeker in het ondernemerschap”, zo vertelt Ruud Blom. In de negen maanden opleiding die de groep volgt, wordt op alle aspecten van het ondernemen ingegaan. Guus Pieters: “Eind 2022 zijn we gestart met het vormgeven nadat we eerder tientallen gesprekken hebben gevoerd. Negen maanden later zijn we in september gestart met twee groepen ondernemers. Op basis van de eerder genoemde gesprekken hebben we gebundeld tot drie belangrijke speerpunten voor Erfgoed Ondernemer. Dat zijn: verkoop, financiën en communicatie. Dat zijn zaken waarop werd aangegeven dat meer verdieping en ondersteuning was gewenst.“

“Maar er zijn meer zaken die we behandelen, zoals duurzaamheid, wet- en regelgeving, kwaliteitsborging en persoonlijke ontwikkeling. Het is allemaal gebundeld in vier zakelijke en vier persoonlijke competenties die we aan het einde van de opleiding willen hebben versterkt. Dat zijn bijvoorbeeld zakelijk ondernemerschap en een goede band met klanten”, zo legt Guus verder uit. Ondertussen pakt Ruud het werkboek erbij. Centraal over twee pagina’s is een basis voor een ondernemingsplan afgedrukt. “Kijk hier, wie is je doelgroep? Dat behandelen we. Net zoals wat jouw werk onderscheid van het werk van anderen. Dat is bijvoorbeeld een belangrijk verkoopaspect”, zo vertelt hij.

Drie groepen van start
Dit najaar zijn er twee klassen met in totaal 19 cursisten begonnen. In november start een volgende groep. Guus: “In de twee groepen waren er één of twee cursisten die ooit een ondernemingsplan hadden geschreven. Het laat ons zien dat het goed is om die wezenlijke vragen te stellen die horen bij een dergelijk plan en die met zijn allen te behandelen. Het grootste deel van de ondernemers die de opleiding volgen zijn ZZP’er. Voorafgaand aan elke sessie is er een opdracht die gedaan moet worden en aan het einde van elke sessie vragen we ook om een reflectie. In totaal is een ondernemers dus drie keer per sessie bezig, 33 keer in totaal.”


In het leerboek komen alle aspecten samen van het erfgoedondernemerschap - foto: ERM

“Het gaat ook echt om het in beweging zetten van de ondernemers. Een mooi voorbeeld is dat we aan alle deelnemers hadden gevraagd recensies mee te nemen die ze hadden gekregen. Na afloop van de sessie gaf een van de deelnemers meteen aan haar webbouwer opdracht de recensies op haar website toe te voegen. De sessie bracht haar op het idee dat die positieve recensies natuurlijk een uitstekend uithangbord zijn”, zo vertelt Guus. Aanvullend vertelt Ruud: “Of die schilderijrestaurator die vertelde dat ze geen gratis offertes meer uitbracht na brandschade, omdat ze na afloop toch vaak de opdracht niet kreeg. Ze brengt nu 150 euro in rekening als vast bedrag, dat ze van de uiteindelijke factuur aftrekt als ze de opdracht wel krijgt. Ze voorkomt daarmee veel werk dat zichzelf niet terugverdient. Het was voor de anderen in de groep ook leerzaam.”

Erfgoed Ondernemer is tot stand gekomen door subsidie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en is bedoeld om het ondernemerschap in de erfgoedsector te versterken. Het initiatief wordt gedragen en ondersteund door de sector via het GA-Platform Restauratie en stichting ERM.

Tweede leerjaar
Na afloop van de opleiding zijn er terugkomdagen en worden er regionale bijeenkomsten georganiseerd om een blijvend klankbord te vormen voor de deelnemers. Ruud: “En als nu veel mensen uit het eerste jaar door willen, dan kunnen we nadenken over een tweede jaar met nog meer verdieping. Er is veel enthousiasme.”

Dankzij de subsidie is Erfgoed Ondernemer op dit moment gratis. Naast het volgen van de hele opleiding kunnen ondernemers ook aansluiten bij één van de losse sessies als daar behoefte aan is. Meer informatie en inschrijven kan via: www.erfgoedondernemers.com.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80