Ontwerp URL 2007 Bouwhistorisch onderzoek met waardestelling

De afgelopen tijd is hard gewerkt aan de ERM-uitvoeringsrichtlijn voor bouwhistorisch onderzoek. URL 2007 ‘Bouwhistorisch onderzoek met waardestelling’ is de actualiseerde versie van de ‘Richtlijnen Bouwhistorisch Onderzoek’ uit 2009. URL 2007 is met name gericht op de toepasbaarheid in de dagelijkse praktijk, waarbij een bouwhistorisch onderzoek doorgaans leidt tot een waardestelling.

De ontwerpversie 1.0 van URL 2007 is nu ter reactie gepubliceerd op de website van Stichting ERM.

Reageren?
Wilt u reageren op de richtlijn? Uw inbreng wordt door begeleidingscommissie en het College van Deskundigen Restauratiekwaliteit zeer op prijs gesteld.

Tot 15 juli 2023 kan op dit ontwerp worden gereageerd via een mail naar secretariaat@stichtingerm.nl.
Als u het reactieformulier gebruikt voor het indienen van uw reactie maakt u het uzelf en ons gemakkelijker.

De URL 2007 wordt ondergebracht bij Stichting ERM; dat was niet het geval bij de versie uit 2009.


Foto: ERM

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80