Ontwerp-richtlijn Cementrustiek

Nu beschikbaar: een voorstel voor een richtlijn cementrustiek. Reacties op het voorstel zijn zeer welkom. U kunt reageren tot 28 april a.s.

Cementrustiek is een kunstzinnige toepassing van betonachtige materialen in rustieke stijl. Allerlei decoraties buiten (tuinen) en binnen (beelden en sierelementen) werden hiervan vervaardigd. Bij het vaststellen van de uitvoeringsrichtlijnen voor historisch beton: URL 2003 voor ontwerp en URL 4005 voor de realisatie is besproken dat cementrustiek een aparte uitwerking verdient. Daarom is nu een nieuwe bijlage Cementrustiek opgesteld die wordt toegevoegd aan beide URL-en. De bijlage gaat in op de kenmerken, historische waarde, herkenning en materiaalkenmerken van cementrustiek. Vervolgens worden de werkwijze bij het schade-onderzoek en herstelplan beschreven. Tenslotte het herstel door de rustiekwerker, de ambachtelijk vakman/vakvrouw met artistieke kwaliteiten. De werkwijze wordt beschreven in stappen die ontleend zijn aan URL 2003: 1. initiatief 2. Inventarisatie (cultuur-historische waarden en technische staat), 3. Visie, 4. Onderzoek technische staat 5. Technische uitwerking en 6. Herstelplan.

De ontwerp-bijlage vervangt de huidige Bijlage 2 van de uitvoeringsrichtlijnen 2003 en 4005. De nieuwe bijlage is tot stand gekomen binnen een werkgroep bestaande uit Eric Blok (SB4), Gerrit Pleijter (Gelders Landschap & Kasteelen), Michiel van Hunen (Rijksdienst Cultureel Erfgoed), Daniƫl Spee (MeestersIn), Walter de Koning (ERM) en Martin de Jonker (SGS, rapporteur).


Brug bij Kasteel de Haar - foto Eric Blok

U kunt uw reactie uiterlijk 28 april a.s. sturen naar secretariaat@stichtingERM.nl. We stellen het op prijs als u bij uw reactie dit formulier gebruikt, dat helpt ons bij het behandelen van uw reactie.

Op 31 maart 2021 vindt het Webinar cementrustiek plaats. Klik hier voor meer informatie.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80