Onder de aandacht: leidekken in combinatie met lood-, koper- en zinkwerk

Het is specialistisch werk in de monumentenzorg, waarbij ambacht centraal staat: daken voorzien van natuurleistenen, al dan niet in combinatie met lood-, koper- en zinkwerk. Op dit moment is er slechts een beperkte groep die het vak uitoefent. Om het ambacht levend te houden is het van essentieel belang om jongeren te enthousiasmeren voor werken op het leiendak. Aandacht voor de NCE-opleiding Leidekker & Loodgieter.


Een ambacht apart: leidekken met lood-, koper- en zinkwerk - foto: NCE

Leidaken moeten, op de juiste wijze en volgens de richtlijnen, onderhouden en op enig moment gerestaureerd worden. Daar zijn vakspecialisten voor nodig. Het verrichten van restauratiewerkzaamheden is specialistisch werk en het hebben van inhoudelijke kennis en ervaring is van groot belang op restauratieprojecten.

Het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE) biedt een kwalitatief hoogstaande leidekkersopleiding aan, waarbij ook aandacht wordt besteed aan het verwerken van lood, koper en zink. “De opleiding is gericht op het verdiepen van de kennis van diegenen die nu al met regelmaat natuurleien verwerken”, aldus opleidingscoördinator Erik Keijers. “Mocht die ervaring nog ontbreken dan adviseren wij om eerst de niveau 2 leidekkersopleiding van GAan in de Bouw te volgen om daarna door te kunnen stromen naar de NCE-opleiding.”

De 24-daagse opleiding Leidekker & Loodgieter is ontwikkeld voor vakmannen en -vrouwen die zich willen verdiepen in hun vakgebied. Het restaureren van historische gebouwen is een interessant werkveld, want je weet nooit wat je te wachten staat. Elke dag is anders en geen klus is hetzelfde. Het doel van de opleiding is het waarborgen van het erfgoed van Nederland. De richtlijnen van stichting ERM zijn een belangrijke component van de informatieve inhoud van de opleiding. “Tijdens de opleidingsdagen merken we dat de leidekkers zelf keuzes leren maken aan de hand van de ERM-richtlijnen. Ze ontwikkelen zich als het ware door tot meewerkend voorman”, zegt Erik Keijers.

De NCE-opleiding Leidekker & Loodgieter is een specialisatieopleiding op mbo-3 niveau waar je leert om historisch verantwoord én technisch goed werk af te leveren. De opleiding is ontwikkeld in samenspraak met de Nederlandse Vereniging van Leidekkers (NVVL) en GAan in de Bouw, zodat de lesstof nauw aansluit op de praktijk. Om aan deze opleiding te kunnen deelnemen heb je een vooropleiding nodig (allround dakdekken niveau mbo-2 of een gelijkwaardig niveau door werkervaring). Bij voldoende aanmeldingen gaat de volgende lichting in december 2024 van start.

Ben jij leidekker en wil je aan de slag op historische gebouwen? Kijk op de website voor meer informatie en aanmelden. Dit geldt ook voor bedrijven met leidekkers in dienst die zich willen specialiseren in restauratiewerkzaamheden met betrekking tot leidekker.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80