Nieuwe richtlijn voor bouwhistorisch onderzoek

De nieuwe URL 2007 ‘Bouwhistorisch Onderzoek met waardestelling’ is vandaag (1 mei 2024) gepubliceerd op de website van de stichting ERM. Deze richtlijn is de opvolger van de ‘Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek’, een uitgave uit 2009 van de Rijksgebouwendienst en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Anders dan de vorige sluit deze richtlijn ook met de vorm en de structuur aan bij het ERM-model. In URL 2007 staat omschreven welke onderzoeksvormen er zijn en ook welke eisen worden gesteld aan onderzoek en rapportage. Ook is er aandacht voor variaties in bouwwerken, bijvoorbeeld jongere bouwkunst en civieltechnische werken zoals bruggen en sluizen. URL 2007 is gericht op de dagelijkse praktijk, waarin een bouwhistorisch onderzoek doorgaans leidt tot een waardestelling.

De richtlijn geldt per 1 juni 2024, met een overgangstermijn van 6 maanden. Deze URL is (net als overigens alle ERM-richtlijnen) een work in progress. Op basis van praktijkervaringen en andere ontwikkelingen zal de richtlijn in de toekomst waar nodig worden bijgesteld. Mogelijk volgen er ook nog andere onderzoeksrichtlijnen. Binnenkort verschijnt een folder waarin de richtlijn laagdrempelig wordt uitgelegd voor bijvoorbeeld opdrachtgevers. URL 2007 is vanaf vandaag hier te vinden.


De nieuwe richtlijn is de opvolger van de Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek - foto: ERM

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80