Na veertig jaar zwaait Stef Cuppens af

Stef Cuppens neemt afscheid als directeur van Cuppens +Zn aannemers uit Nijmegen. Nadat hij bijna veertig jaar aan het hoofd heeft gestaan nemen Esther Ceelen en Emiel Banken het bedrijf over. Stef Cuppens blijft in de restauratiewereld nog wel actief.


Stef Cuppens: “Ik denk dat we ook de gebruikers en het grotere publiek mee moeten nemen in de beleving van het monument.” - foto: ERM

Cuppens werd in 1959 geboren in volksbuurt het Rode Dorp in Nijmegen. Na een opleiding aan de Sociale Academie in Arnhem en de Kopse Hof in Nijmegen (Hoger Sociaal Pedagogisch Onderwijs) werkte hij kort als vormingswerker in Arnhem. “In 1983 ben ik gaan werken in het bedrijf van mijn vader. Tegelijkertijd heb ik een aantal bouwopleidingen gevolgd en in 1985 haalde ik mijn aannemersdiploma. Daarna leidde ik het bedrijf met mijn vader, en na zijn overlijden in 1995 alleen.”

Gevestigd midden in de stad
Zijn vader richtte het bedrijf in 1962 op. “Eerst was het een timmerbedrijf met een eigen timmerfabriek. Kozijnen, ramen en deuren werden in de fabriek gemaakt en vervolgens ging men naar de bouw om een en ander te plaatsen. Verder voerde het bedrijf kleine onderhoudswerkzaamheden uit. Na de crisis van de jaren 70 verkocht mijn vader de timmerfabriek. Daarna ging hij verder in de grote schuur naast het woonhuis, als klein timmerbedrijf met 1 tot 3 werknemers. Toen ik in het bedrijf kwam zijn we weer een timmerfabriek begonnen en het timmerbedrijf ontwikkelde zich tot een volwaardig aannemersbedrijf. Veel werkzaamheden waren projecten in de renovatie, maar we deden ook kleinschalige nieuwbouw. Onze klantenkring werd naast het reguliere particuliere werk groter en wij namen de eerste projecten voor de overheid”, zo vertelt Cuppens.

Cuppens +Zn groeide gestaag door. En langzamerhand werd door het vele werk aan monumenten de restauratie van monumenten een belangrijke tak van het bedrijf. “Momenteel werken er bij ons zo’n 65 vaste medewerkers, aangevuld met de nodige leerlingen en ingeleenden. In onze klantenkring bevinden zich naast de Gemeente Nijmegen nog diverse andere gemeentes, diverse scholenkoepels, een drietal Nijmeegse woningcorporaties, de Wageningen Universiteit, de Radboud Universiteit, het Rijksvastgoedbedrijf, Heyday, diverse bedrijven, instellingen, kerken en kerkgenootschappen, horeca en musea uit de regio, vele architecten en vele particulieren.”

Maatschappelijk en cultureel actief
Het CV van Stef Cuppens is groot. Naast zijn baan als directeur vervulde hij veel maatschappelijke en culturele functies. Daarmee groeide Cuppens uit tot een bekend gezicht in de restauratiewereld en daarbuiten. “Allereerst ben ik jaren bestuurder en voorzitter geweest van onze lokale werkgeversorganisatie (Bouwend Nederland) en van daaraan gekoppelde organisaties die met opleiden binnen de bouw te maken hadden en hebben. In 1999 werd ik voorzitter van het NVOB Cultuurfonds. Dat is een fonds dat de Nijmeegse bouwbedrijven in contact bracht met een aantal culturele initiatieven in Nijmegen, zodat zij door het leveren van materiaal, materieel en handjes een aantal mooie projecten tot stand hebben kunnen brengen. Dit resulteerde onder meer in de realisatie van een tijdelijke reconstructie uit steigermateriaal van de voormalige donjon op het Valkhof. Verder ben ik ook bestuurder geweest van het Gebroeders van Lymborch Huis.”

“Nadat wij als bedrijf onze restauratie-erkenningen hadden gehaald, ben ik actief geweest als bestuurder bij de Vakgroep Restauratie Timmerwerken (VRT) en neem ik nu, namens de Vakgroep van de restauratie-aannemersbedrijven, deel aan het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit van Stichting ERM.”

Niet uit beeld
Stef Cuppens verdwijnt niet uit beeld. Hij blijft lid van het Centraal College van Deskundigen (CCvD) van de Stichting ERM.

Over de toekomst is hij positief: “In de restauratiewereld zie ik dat we de wijze waarop we moeten onderhouden en restaureren steeds beter onder de knie krijgen. Maar let wel, we schieten dan vaak door naar de techniek. We hebben het dan bijvoorbeeld over de stenen, in plaats van over de mensen.”

“Ik denk dat we ook de gebruikers en het grotere publiek mee moeten nemen in de beleving van het monument. Zo creëer je meerwaarde. Maak de eigenaar of gebruiker deelgenoot van de positieve waardering van het historische gebouw of de historische omgeving. Vertel het verhaal! Verzand niet in discussies over wat allemaal niet mag, maar zoek naar mogelijkheden die er wél zijn. Verbeter de voorlichting bij de diverse – niet altijd professionele – opdrachtgevers. Neem hen mee in de positieve punten van monumenten om zo te voorkomen dat er delen van ons erfgoed door onjuiste aannames verloren gaan. Wees trots op je monument en straal dat uit!”

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80