Na jaren werk is de nieuwe URL voor beglazing klaar

De nieuwe Uitvoeringsrichtlijn (URL) 4015 ‘Beglazing met vlakglas in monumenten’ ligt ter inzage. Een richtlijn waar al enige tijd naar wordt uitgekeken. We spreken Ron Spaan, hoofd van de begeleidingscommissie die aan de URL werkte.

Deze nieuwe URL heeft een bijzondere geschiedenis. Spaan: ”Bij het aanpassen van ERM-Uitvoeringsrichtlijn (URL) 4002 'Glas-in-lood-panelen' bleek dat er behoefte is aan een afzonderlijke richtlijn voor werk aan glaspartijen in monumenten, anders dan glas-in-lood. Eerder zou dit namelijk worden meegenomen in een grote herziening van URL 4002, maar de twee vakwerelden bleken te ver van elkaar te liggen. Daarom is besloten het traject los te trekken en te komen tot allereest een actualisatie van de bestaande URL 4002 voor glas-in-lood, in 2022, en daarna tot de opbouw van een hele nieuwe URL voor beglazing in monumenten: URL 4015, die nu ter inzage ligt.”


Ramen en glas vormen een esthetisch belangrijk onderdeel in monumentale gevels - foto: ERM

Dit traject is voornamelijk door Ron Spaan, Felix Kusters, Klaas Boeder en Gerard Scholten getrokken. De nieuwe URL 4015 is nu een paar ronden door het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit (CCvD) behandeld en vrijgegeven voor inspraak. “In de rondes van de CCvD is er vooral gekeken naar wanneer kan je, geheel volgens ERM-traditie, herstellen in plaats van vernieuwen, maar bij glas ligt dat heel lastig. Kapot glas laat zich nu eenmaal slecht herstellen. Al zijn het vragen die wel gesteld kunnen worden als het gaat om ramen met veel kleine ruitjes. Wat is dan herstellen en wanneer ga je vervangen? Interessante discussies”, zo vertelt Ron Spaan.

De nieuwe URL 4015 ‘Beglazing met vlakglas in monumenten’ gaat, zoals de naam al doet vermoeden, over restaureren en vervangen aan glas in monumenten. In de praktijk betekent dit vooral dat het gaat om de mogelijkheden tot het plaatsen van isolerend glas en hoe je dit doet zonder al te veel monumentale waarden aan te tasten. “Binnenvoorzetramen, buitenvoorzetramen, dubbele beglazing, vacuümglas, allemaal zaken die we behandelen, maar ook het gebruik van kitten die lijken op de oude manier van plaatsen met stopverf, want stopverf kan met isolatieglas niet worden gebruikt”, zo legt Spaan uit.


Hoe plaats je isolerende beglazing zonder de monumentale waarden te beschadigen? - foto: ERM

“Persoonlijk kijk ik terug op een geslaagd traject dat al begon in 2019 voor de uitbraak van de coronapandemie met het idee isolerende beglazing onder te brengen in de URL voor glas-in-lood. Een traject dat lastig bleek door de verschillende vakwerelden die anders tegen zaken aankijken, maar ook door het digitaal vergaderen in de coronatijd. Het is goed dat het nu is gelukt”, zo vertelt Spaan. “Ik hoop nu vooral dat de URL goed gaat landen in de vakwereld van de glazenzetters, er is gelukkig veel aandacht voor en ik hoop dat onze voorgestelde werkwijze ook breed uitgedragen gaat worden.”

Inzage en reactie
Het concept van deze richtlijn is hier te vinden. Reacties vóór 1 augustus 2024 worden meegenomen in de verdere uitwerking. U kunt hiervoor dit formulier gebruiken en mailen naar secretariaat@stichtingerm.nl.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80