Minister Bruins: “Meer vakmensen nodig”

In zijn korte sollicitatiebrief voor het ministerschap voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap had Eppo Bruins het niet directer kunnen zeggen. “Zonder vakmensen staat Nederland stil”, zo schrijft hij. Hij vindt dat er meer waardering moet komen.


Eppo Bruins, aan de linkerkant, bij zijn hoorzitting als nieuwe minister van OCW, afgelopen week - foto: Tweede Kamer

Het is volgens de nieuwe minister noodzakelijk om meer vakmensen op te leiden over de gehele breedte. Daar kunnen de benodigde ambachtslieden voor de restauratiesector ook gerust onder worden geschaard. Kort geleden stuurde ERM, samen met de Samenwerkingsorganisatie Monumenteneigenaren (SOM), nog een brief naar de Kamerfracties om aandacht te blijven vragen voor de restauratieopgave in de monumentenland en voor het behoud van vakmanschap dat dit nodig heeft, maar ook oplevert. De brief kwam voort uit het feit dat cultureel erfgoed als onderwerp geen aandacht heeft gekregen in het hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet.

Daarmee blijft er over de hele linie druk uitgeoefend worden op het belangrijke punt van versterking van het vakmanschap in de restauratiesector. Een signaal dat doordringt, zo bleek uit een uitgebreide brief die vertrekkend staatssecretaris Fleur Gräper-van Koolwijk ongeveer parallel aan de sollicitatie van Eppo Bruins naar de Tweede Kamer stuurde. Daarin wordt een doorkijkje gegeven naar de toekomstige financiering van de monumentenzorg en de tekorten die er zijn bij, met name, de restauratie van rijksmonumenten die geen woonhuis zijn.

In die brief haalt ook Fleur Gräper-van Koolwijk het tekort van ambachtslieden aan en de investeringen die benodigd zijn voor het op peil houden van het vakmanschap. Er moet daarvoor blijvend worden ingezet op de opleidingen. Concrete maatregelen worden daar echter nog niet aan gekoppeld. ERM blijft daarom Kamerleden voeden met achtergrondinformatie hierover en voert ERM gesprekken met hen over onder andere de benodigde investeringen. Daarbij doet ERM de volgende oproep: “Laten we geen tijd verspillen. Met de huidige budgetten loopt het achterstallig onderhoud snel op. En iedereen weet dat het prijskaartje dan voor onaangename verrassingen zorgt. Een eerste actie is nodig!

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80