Metsel- en voegwerk onder de loep bij de Vakgroep Restauratie

Het herstellen van monumentaal metsel- en voegwerk kan ingrijpende gevolgen hebben, zowel technisch als visueel. Bovendien kan het aan de kant van de architect en aannemer leiden tot keuzes van mortels en de beoogde eindkwaliteit. De Vakgroep Restauratie ging tijdens de laatste kennisdelingsessie voor leden uitgebreid in op dit onderwerp.


Kaiserthermen Trier: het materiaal van deze Romeinse badhuizen uit 300 n.C. is cultuurhistorisch zeer waardevol en waardevoller dan het architectonische beeld - foto: Vakgroep Restauratie

Een werkgroep vanuit de Vakgroep, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (Stichting ERM) inventariseerde vooraf de vragen en dilemma’s waar de leden in de praktijk tegenaan lopen en gaf in de sessie uitgebreid antwoord op de vragen die voortkwamen uit deze ophaalronde. Uiteraard stonden daarbij de richtlijnen Historisch metselwerk (URL 4003) en Historisch voegwerk (URL 4006) centraal, net zoals de Restauratieladder.

Uit de kennissessie kwamen tal van afwegingen en keuzes tevoorschijn die in de praktijk genomen moeten worden in het samenspel tussen opdrachtgever, architect en aannemer. Ook waren er aanvullende wensen voor de huidige richtlijnen. Ook bleek, net zoals bij veel andere zaken in de restauratiewereld, dat goede afstemming cruciaal is om tot verantwoorde keuzes en kwalitatief goede uitvoering te komen. Een laatste tip werd ook geformuleerd: “Blijf regelmatig kijken hoe metsel- en voegwerk zich houdt door de tijd, zodat eventuele problemen in een vroeg stadium aangepakt kunnen worden”.

Lees hier het uitgebreide verslag van de Vakgroep Restauratie en de ‘staalkaart uitvoeringsdetails bij het herstellen van metselwerk, voegwerk en het ontstoren ervan met uitgewerkte voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.’

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80