Kennissessie Kwalitatief schilderwerk bij monumenten

Op dinsdag 23, woensdag 24 en donderdag 25 mei 2023 vinden in de Brabanthallen tegelijkertijd de vakbeurzen MONUMENT, Renovatie & Transformatie en HOUTBOUW plaats. Gerard Scholten, expert ERM & auditor Kiwa, geeft een kennissessie bij OnderhoudNL over kwalitatief schilderwerk bij monumenten. Daarnaast is er een interessante sessie van de nog te ontwikkelen Houtatlas van door Sylvia Naldini en Giorgio Pagella van de TU Delft.

Gerard Scholten neemt ons mee in zijn verhaal waarom het voor zowel opdrachtgevers én opdrachtnemers essentieel is om monumenten op de juiste manier te onderhouden. Gerard is onder andere (mede-) auteur van tal van vakboeken en herzag in 2021 de beoordelings- en uitvoeringsrichtlijnen van de erkenningsregeling voor restauratieschildersbedrijven. Hij schreef voor OnderhoudNL het ERM Certificeringswerkboek.

Locatie: Praktijktheater Monumentaal Erfgoed
Datum en tijd: 24 mei van 13.00 – 13.25 uur

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Houtatlas
Daarnaast is de sessie Monumenten Diagnose en Conservering Systeem (MDCS): Houtschade Atlas en Diagnose van Sylvia Naldini en Giorgio Pagella van de TU Delft interessant.

Het MDCS systeem bevat schadeatlassen voor identificatie en uniforme benoeming van gebreken aan verschillende steenachtige bouwmaterialen. Het is de basis voor een diagnose van de ernst en oorzaak van de schade én voor maatregelen. In afstemming met ERM en Monumentenwacht wil de TU Delft een Houtatlas ontwikkelen en vraagt om samenwerking vanuit de praktijk. De interactieve workshop gaat over de methode van identificatie, het maken van hypotheses, onderzoekstechnieken en non-destructieve onderzoeksmethoden. Discussie en tryout met onder andere de resistograaf voor de bepaling van de schadeomvang.

Locatie: Praktijktheater Gebouwd Erfgoed
Datum en tijd: 24 mei van 12.05 uur – 12.50 uur


Eind mei wordt in de Brabanthallen weer de beurs MONUMENT gehouden - foto: Monument

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80