Impressie kennisbijeenkomst 'verduurzaming in de praktijk' - 8 februari 2024

De monumentale deuren van de herbestemde en verduuurzaamde kerk De Stad Klundert openden 8 februari jl. Circa 100 professionals uit de monumenten- en erfgoedsector kwamen bijeen in deze sfeervolle locatie in de historische vestingstad voor een inspirerende middag. Aan bod kwamen het verduurzamingsproces, de laatste inzichten en diverse concepten in glas- en gevelisolatie, kwaliteitsrichtlijnen en de praktische uitvoering. De centrale vraag: hóe verduurzaam je monumenten in de praktijk? De bijeenkomst werd georganiseerd door Stichting ERM.

Klik hier voor de volledige impressie.


Bron: Stichting ERM

Presentaties

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80