Help!desk RestauratorenRegister - online spreekuur op 24 februari 2022

Op donderdag 24 februari a.s. bent u tussen 09.30 en 12.00 uur van harte welkom bij het 'online spreekuur' waarin u met al uw vragen over het RestauratorenRegister bij ons terecht kunt. We zullen dan proberen uw vraag of vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Bij dit spreekuur zijn ook de toetsers van de twee toetsende instellingen aanwezig om vragen over het toetsen zelf te beantwoorden.

U kunt o.a. terecht voor de volgende vragen:

  • Hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor de status van (Senior) Register Restaurator?
  • Welke kosten zijn daaraan verbonden?
  • Kom ik in aanmerking voor de bijdrageregeling?
  • Is registratie voor mij nuttig?
  • Bij wie kan ik terecht als ik mij wil aanmelden?
  • Hoe weet ik of mijn opleiding voldoet?
  • Wie toetsen mij?
  • Wat houdt de overgangsregeling in?

Als u gebruik wilt maken van het spreekuur, dan kunt u uw naam en e-mail adres doorgeven via restauratorenregister@stichtingERM.nl. Het helpt als u in uw mail alvast uw vraag of de aard van uw vraag aan ons doorgeeft. Na aanmelding ontvangt u de link om deel te nemen aan het online spreekuur.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Burgemeester van Reenensingel 101, 2803 PA Gouda, Tel: 085 - 486 24 80