ERM vraagt met pamflet aandacht voor erfgoed in politieke programma’s

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in november heeft ERM alle politieke partijen aangeschreven om aandacht te vragen voor erfgoed in de partijprogramma’s. “We constateren helaas dat in de eerste conceptverkiezingsprogramma’s nog te weinig aandacht is daarvoor”, zo licht directeur Christian Braak toe.

In het pamflet benadrukt ERM het belang van erfgoed, maar ook het belang van goede omgang met de vele monumenten in Nederland. “Monumenten vormen slechts het topje van de ijsberg van onze historische gebouwen. Er knaagt iets. De scharnierfunctie die het cultureel erfgoed, waartoe ook het groen erfgoed behoort, in het welzijn van onze samenleving vervult, roept om brede erkenning”, aldus ERM aan de politiek.

“Goed beschouwd is het voortbestaan van de monumenten rechtstreeks en nauw verbonden met veel van de urgente opgaven waar we voor staan. Klimaatverandering grijpt op historische gebouwen harder in dan op andere bouwwerken. Voor verduurzaming van en energietransitie bij monumentale panden bestaan maar weinig generieke en pasklare oplossingen. En het bestrijden van de woningnood lukt niet alleen door meer nieuwbouwwoningen uit de grond te stampen, maar ook door op verantwoorde wijze het enorme potentieel aan historische panden aan te spreken.”

In de partijprogramma’s verdienen monumenten daarom meer aandacht. “En dan vanuit het bewustzijn dat monumenten specifieke kwaliteiten hebben en specifieke eisen stellen bij het beantwoorden van die maatschappelijke vraagstukken. Hoe met monumenten om te gaan, hangt sterk af van omgevingsfactoren. Er is vaak maatwerk nodig. En onderhoud en restauratie van monumenten is een vak apart, waarbij het belangrijk is hoge kwaliteitseisen te stellen en over goed opgeleide vakmensen te beschikken. Immers, we willen niets liever dan dat dingen waar wij van genieten, ook voor volgende generaties genietbaar zijn. En bruikbaar!”

Alle politieke partijen zijn nu in het proces van het samenstellen van het programma voor de verkiezingen van november. De programma’s vormen de basis voor het beleid van de partijen de komende jaren en zullen gezamenlijk dan ook weer de invulling vormen voor een nieuwe regeerakkoord. ERM ziet het als haar primaire taal om zo vroeg als mogelijk in het proces aandacht te vragen voor erfgoed en daaruit voortvloeiend een goede kwalitatieve omgang met monumenten bij onderhoud en restauratie.

Lees hier het pamflet.

In aanloop naar de verkiezingen houdt Kunsten ’92 hier een samenvatting bij over, onder meer, erfgoed in de (concept) verkiezingsprogramma’s. Lees er hier meer over.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80